Ewangelia Mateusza 6 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 6 [czytamy: 4 stycznia / 5 lipca]

Jezus potępia hipokryzję

1. Uważajcie, aby nie spełniać dobrych uczynków przed ludźmi, by was widzieli. W przeciwnym razie nie macie nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie.

2. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, tak jak hipokryci robią w synagogach i na ulicach, aby móc zyskać chwałę u ludzi. Zaprawdę mówię wam, oni otrzymują swoją nagrodę.
3. Ale kiedy dajesz jałmużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co robi twoja prawa ręka,
4. aby twoja jałmużna była w skrytości, a Ojciec, który widzi w ukryciu, wynagrodzi cię.
5. A kiedy się modlicie, nie bądźcie jak hipokryci. Bo oni kochają stać i modlić się w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie mogli ich zobaczyć. Zaprawdę mówię wam, oni otrzymują swoją nagrodę.
6. Ale ty, kiedy się modlisz, wejdź do swojego pokoju i zamknij drzwi, i módl się do Ojca, którego nie widzisz, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, nagrodzi cię.

Jezus uczy, jak się modlić

7. A w modlitwie nie powtarzajcie na próżno, jak robią Poganie, bo myślą, że będą wysłuchani z powodu swojego wielomóstwa.

8. Dlatego nie bądźcie jak oni! Nawet zanim Go poprosicie, wasz Ojciec wie, jakich rzeczy potrzebujecie.
9. Wy w ten sposób módlcie się: Nasz Ojcze, który jest w niebie, niech Twoje imię będzie uświęcone.
10. Niech przyjdzie Twoje Królestwo. Niech się stanie Twoja wola na ziemi, tak jak w niebie.
11. Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.
12. I przebacz nam nasze winy, jak my również przebaczamy naszym winowajcom.
13. I nie wprowadzaj nas w pokusę, ale uratuj nas od zła.

Mateusza 6:9-13

Mateusza 6:9-13

14. Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, niebiański Ojciec przebaczy również i wam.
15. Ale jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, również wasz Ojciec nie przebaczy waszych przewinień.

Więcej na temat hipokryzji

16. A kiedy pościcie, nie róbcie ponurej miny jak hipokryci. Bo oni wykrzywiają swoje twarze, aby ich post był widziany przez ludzi. Zaprawdę mówię wam, otrzymują swoją nagrodę.

17. Ale ty, kiedy pościsz, namaść swoją głowę i obmyj swoją twarz,
18. żebyś nie był widziany przez ludzi, że pościsz, ale przez twojego Ojca, którego nie widzisz; i Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, nagrodzi cię.

Jezus naucza o skarbie w niebie

19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a gdzie złodzieje włamują się i kradną.

20. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.
21. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie także twoje serce.

Mateusza 6:19-21

Mateusza 6:19-21

Jezus naucza o świetle i ciemności

22. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła.

23. Ale jeśli twoje oko jest złe, twoje całe ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka jest ciemność!

Jezus naucza na temat pieniędzy i majątku

24. Nikt nie może służyć dwóm panom; bo albo będzie nienawidził jednego i kochał drugiego, albo też będzie oddany jednemu i znienawidzi drugiego. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.

25. Dlatego mówię wam: nie zamartwiajcie się o swoje życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić. Ani o swoje ciało; w co się ubierzecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż jedzenie, a ciało czymś więcej niż ubranie?
26. Spójrzcie na ptaki na niebie; nie sieją, nie żną, ani nie zbierają plonów do stodół; jednak wasz niebiański Ojciec karmi je. Czy nie jesteście dużo więcej warci niż one?
27. Kto z was, zamartwiając się, może dodać jeden łokieć do swojego wzrostu?
28. Więc dlaczego martwicie się o ubranie? Pomyślcie o liliach polnych, jak one rosną: nie mozolą się, ani nie przędą!
29. Ale mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich.
30. A więc jeśli Bóg tak ubiera trawę polną, która jest dziś, a jutro jest wrzucona do pieca, czy nie będzie On o wiele bardziej troszczył się o was, o ludzie małej wiary!
31. Dlatego nie zamartwiajcie się, mówiąc: Co będziemy jeść? Albo: Co będziemy pić? Lub: W co się ubierzemy?
32. Bo poganie zabiegają o wszystkie te rzeczy; a przecież wasz niebiański Ojciec wie, że potrzebujecie ich wszystkich.
33. Szukajcie więc najpierw Jego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy będą wam dodane.

Mateusza 6:33

Mateusza 6:33

34. Dlatego nie martwcie się o jutro, bo jutro samo o siebie zadba. Każdy dzień ma dość własnych problemów.