Księga Wyjścia 38:1

Zrobił również ołtarz do całopalenia z drewna akacjowego, na pięć łokci długi i na pięć łokci szeroki, kwadratowy, na trzy łokcie wysoki.

Księga Wyjścia 38:2

 I zrobił rogi na jego czterech narożnikach, rogi wychodziły z niego.
I pokrył go miedzią.

Księga Wyjścia 38:3

Zrobił też wszystkie naczynia do ołtarza, kociołki, szufle, miednice, widełki i łopaty na rozżarzone węgle.
Wszystkie naczynia do niego zrobił z miedzi.

Księga Wyjścia 38:4

Zrobił także do ołtarza miedzianą kratę na kształt sieci pod obramowaniem, od spodu aż do połowy wysokości.

Księga Wyjścia 38:5

I odlał cztery pierścienie na czterech rogach miedzianej kraty jako uchwyty na drążki.

Księga Wyjścia 38:6

Porobił również drążki z drewna akacjowego i pokrył je miedzią.

Księga Wyjścia 38:7

I włożył drążki w te pierścienie po obu bokach ołtarza, aby był na nich noszony; zrobił go z desek, wewnątrz był pusty.

Księga Wyjścia 38:8

Zrobił też kadź z miedzi i do niej miedzianą podstawę ze zwierciadeł kobiet, które gromadnie przychodziły przed wejście do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Wyjścia 38:9

Zrobił także dziedziniec: na południu po prawej stronie zasłony dziedzińca były ze skręconego bisioru, na sto łokci;

Księga Wyjścia 38:10

Do nich dwadzieścia słupów, a do nich dwadzieścia miedzianych podstawek; haki na słupach i ich klamry ze srebra.

Księga Wyjścia 38:11

Także po stronie północnej zasłony na sto łokci; do nich dwadzieścia słupów i do nich dwadzieścia miedzianych podstawek; haki na słupach i ich klamry ze srebra.

Księga Wyjścia 38:12

A od zachodniej strony były zasłony na pięćdziesiąt łokci; do nich dziesięć słupów i do nich dziesięć podstawek; haki na słupach i ich klamry ze srebra.

Księga Wyjścia 38:13

A z przodu po stronie wschodniej były zasłony na pięćdziesiąt łokci.

Księga Wyjścia 38:14

Zasłony na piętnaście łokci były po jednej stronie, do nich trzy słupy i trzy podstawki.

Księga Wyjścia 38:15

I po drugiej stronie bramy dziedzińca, z jednej i z drugiej strony, piętnaście łokci zasłon, do nich trzy słupy i trzy podstawki.

Księga Wyjścia 38:16

Wszystkie zasłony dziedzińca wokoło były ze skręconego bisioru;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 38:17

A podstawki słupów z miedzi, haki na słupach i klamry ze srebra, także pokrycia ich głowic ze srebra; wszystkie słupy dziedzińca były oklamrowane srebrem.

Księga Wyjścia 38:18

Zasłona do bramy dziedzińca była haftowana, z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru; długa na dwadzieścia łokci, wysoka na pięć łokci jak inne zasłony dziedzińca.

Księga Wyjścia 38:19

A do nich cztery słupy i cztery miedziane podstawki; haki do nich były ze srebra, pokrycia ich głowic i klamry też były ze srebra.

Księga Wyjścia 38:20

Wszystkie kołki przybytku i dziedzińca wokoło były z miedzi.

Księga Wyjścia 38:21

Oto obliczenie rzeczy do przybytku, do Przybytku Świadectwa, które zostały obliczone na rozkaz Mojżesza przez Itamara, syna kapłana Aarona, do służby Lewitów.

Księga Wyjścia 38:22

A Besalel, syn Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy, zrobił wszystko, co PAN rozkazał Mojżeszowi;

Księga Wyjścia 38:23

A z nim Oholiab, syn Achisamaka, z pokolenia Dana, rytownik, wybitny rzemieślnik i haftujący na błękitnej tkaninie, na purpurze, na karmazynie i na bisiorze.

Księga Wyjścia 38:24

Całego złota zużytego na wykonanie wszelkich robót świątyni – złota z darów – było dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści syklów według sykla świątynnego.

Księga Wyjścia 38:25

Srebra zaś od przeliczonych spośród zgromadzenia było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć syklów według sykla świątynnego.

Księga Wyjścia 38:26

Od każdej głowy pół sykla według sykla świątynnego, od wszystkich, którzy zostali policzeni, od dwudziestu lat i wyżej, a ludzi tych było sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.

Księga Wyjścia 38:27

A było sto talentów srebra do odlewania podstawek świątyni i podstawek zasłony; sto podstawek ze stu talentów; talent na podstawkę.

Księga Wyjścia 38:28

A z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu syklów zrobił haki na słupy i pokrył ich głowice, i oklamrował je.

Księga Wyjścia 38:29

Miedzi zaś złożonej w ofierze było siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta syklów.

Księga Wyjścia 38:30

I odlał z niej podstawki do wejścia do Namiotu Zgromadzenia i miedziany ołtarz, i do niego miedzianą kratę oraz wszystkie naczynia do ołtarza.

Księga Wyjścia 38:31

I podstawki do dziedzińca wokoło, podstawki do bramy dziedzińca, wszystkie kołki przybytku oraz kołki dziedzińca wokoło.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj