Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 7:1

Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, by ją posiąść, i gdy wypędzi przed tobą wiele narodów: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów – siedem narodów liczniejszych i potężniejszych niż ty;

Księga Powtórzonego Prawa 7:2

Gdy więc PAN, twój Bóg,  wyda  je tobie, wytępisz je,  doszczętnie  je wyniszczysz,  nie zawrzesz  z nimi przymierza i nie zlitujesz się nad nimi;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „wyda”  Księga Powtórzonego Prawa 7:23-24; Księga Powtórzonego Prawa 3:3; Księga Powtórzonego Prawa 23:14; Rodzaju 14:20; Jozuego 10:24-25; Jozuego 10:30; Jozuego 10:32; Jozuego 10:42; Jozuego 21:44; Sędziów 1:4
 „doszczętnie”  Księga Powtórzonego Prawa 20:16-17; Kapłańska 27:28-29; Liczb 33:52; Jozuego 6:17-25; Jozuego 8:24; Jozuego 9:24; Jozuego 10:28; Jozuego 10:40; Jozuego 11:11-12
 nie zawrzesz  Księga Powtórzonego Prawa 20:10-11; Wyjścia 23:32-33; Wyjścia 34:12-16; Jozuego 2:14; Jozuego 9:18-21; Sędziów 1:24; Sędziów 2:2; 2 Samuela 21:2

Księga Powtórzonego Prawa 7:3

Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: swej córki nie dasz ich synowi i ich córki nie weźmiesz dla swego syna;

Księga Powtórzonego Prawa 7:4

Gdyż odwiodłaby twego syna od kroczenia za mną, by służyli innym bogom.
Wtedy rozpaliłby się gniew PANA na was i prędko by was wytępił.

Księga Powtórzonego Prawa 7:5

Lecz tak z nimi postąpicie: Zburzycie ich ołtarze, pokruszycie ich pomniki, wytniecie ich gaje i spalicie ogniem ich rzeźbione posągi.

Księga Powtórzonego Prawa 7:6

Ty bowiem jesteś świętym ludem dla PANA, swego Boga: PAN, twój Bóg, wybrał cię, abyś był dla niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi.

Księga Powtórzonego Prawa 7:7

PAN umiłował was i wybrał was nie dlatego, że byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów;

Księga Powtórzonego Prawa 7:7-8

Księga Powtórzonego Prawa 7:7-8

Księga Powtórzonego Prawa 7:8

Lecz ponieważ PAN was umiłował i chciał dochować przysięgi, którą złożył waszym ojcom, PAN wyprowadził was potężną ręką i wykupił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla Egiptu.

Księga Powtórzonego Prawa 7:9

Uznaj więc, że PAN, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który zachowuje przymierze i miłosierdzie do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań;

Księga Powtórzonego Prawa 7:10

A odpłaca w twarz tym, którzy go nienawidzą, aby ich zniszczyć.
Nie zwleka z karą dla tego, który go nienawidzi; odpłaci mu w twarz.

Księga Powtórzonego Prawa 7:11

Przestrzegaj więc przykazań, nakazów i praw, które ja dziś nakazuję ci wypełnić.

Księga Powtórzonego Prawa 7:12

Jeśli będziecie słuchać tych praw, przestrzegać ich i wypełniać je, wtedy PAN, twój Bóg, dochowa ci przymierza i miłosierdzia, które poprzysiągł twoim ojcom.

Księga Powtórzonego Prawa 7:13

I będzie cię miłował, błogosławił ci i rozmnoży cię.
I pobłogosławi owoc twego łona i owoc twojej ziemi: twoje zboże, twoje wino i twoją oliwę, przyrost twoich krów i trzody twoich owiec na ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom dać tobie.

Księga Powtórzonego Prawa 7:14

Będziesz błogosławiony ponad wszystkie narody.
Nie będzie niepłodnego i niepłodnej ani wśród ciebie, ani wśród twego bydła.

Księga Powtórzonego Prawa 7:15

PAN oddali też od ciebie każdą chorobę i nie ześle na ciebie żadnych dotkliwych chorób Egiptu, które poznałeś, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą.

Księga Powtórzonego Prawa 7:16

 I wytępisz wszystkie narody, które PAN, twój Bóg, tobie wyda; nie zlituje się nad nimi twoje oko.
I nie będziesz służył ich bogom, bo byłoby to dla ciebie sidłem.

Księga Powtórzonego Prawa 7:17

Jeśli powiesz w swym sercu: Te narody są liczniejsze ode mnie, jakże będę mógł je wypędzić?

Księga Powtórzonego Prawa 7:18

Nie bój się ich, ale dobrze pamiętaj to, co PAN, twój Bóg, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi;

Księga Powtórzonego Prawa 7:19

Te wielkie doświadczenia, które twoje oczy widziały, te znaki, cuda, potężną rękę i wyciągnięte ramię, którymi PAN, twój Bóg, cię wyprowadził.
Tak uczyni PAN, twój Bóg, wszystkim narodom, których się boisz.

Księga Powtórzonego Prawa 7:20

Ponadto PAN, twój Bóg, ześle na nich szerszenie, aż wyginą ci, którzy pozostali, i ci, którzy ukryli się przed tobą.

Księga Powtórzonego Prawa 7:21

Nie drżyj przed nimi, gdyż PAN, twój Bóg, jest pośród ciebie, Bóg wielki i straszliwy.

Księga Powtórzonego Prawa 7:22

I PAN, twój Bóg, wypędzi przed tobą te narody z wolna i po trosze: Nie będziesz mógł wytępić ich szybko, aby nie rozmnożyły się przeciw tobie zwierzęta polne.

Księga Powtórzonego Prawa 7:23

Lecz PAN, twój Bóg, wyda je tobie i porazi je wielką klęską, aż będą wyniszczone.

Księga Powtórzonego Prawa 7:24

I wyda ich królów w twoje ręce i zgładzisz ich imię spod nieba.
Nikt nie ostoi się przed tobą, aż ich wytępisz.

Księga Powtórzonego Prawa 7:25

Rzeźbione posągi ich bogów spalisz w ogniu.
Nie będziesz pożądał srebra ani złota, które jest na nich, ani nie będziesz brał go dla siebie, byś nie został przez nie usidlony, ponieważ to budzi odrazę u PANA, twego Boga.

Księga Powtórzonego Prawa 7:26

Nie wnoś takiej obrzydliwości do swego domu, abyś się nie stał przekleństwem tak jak i ona.
Będziesz się nią bardzo brzydził i czuł do niej ogromny wstręt, gdyż to jest przekleństwo.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj