Księga Liczb 9: tekst

Księga Liczb 9:1

I przemówił PAN do Mojżesza na pustyni Synaj, w pierwszym miesiącu drugiego roku po ich wyjściu z ziemi Egiptu, tymi słowy:

Księga Liczb 9:2

Niech synowie Izraela  obchodzą  Paschę w  wyznaczonym  czasie.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „obchodzą”  Wyjścia 12:1-20
 wyznaczonym  Liczb 28:16; Wyjścia 12:6; Wyjścia 12:14; Kapłańska 23:5; Powtórzonego Prawa 16:1-2; Jozuego 5:10; 2 Kronik 35:1; Ezdrasza 6:19; Marka 14:12; Łukasza 22:7; 1 Koryntian 5:7-8
Księga Liczb 9:2

Księga Liczb 9:2

Księga Liczb 9:3

Będziecie ją obchodzić w wyznaczonym czasie, czternastego dnia tego miesiąca pod wieczór; macie ją obchodzić według wszystkich jej obrzędów i wszystkich jej ceremonii.

Księga Liczb 9:4

Mojżesz nakazał więc synom Izraela, aby obchodzili Paschę.

Księga Liczb 9:5

I obchodzili Paschę w pierwszym miesiącu, czternastego dnia, pod wieczór, na pustyni Synaj.
Zgodnie ze wszystkim, co PAN nakazał Mojżeszowi, tak synowie Izraela uczynili.

Księga Liczb 9:6

Byli jednak pewni ludzie, którzy zanieczyścili się przy zwłokach ludzkich, i nie mogli obchodzić Paschy tego dnia.
Przyszli więc w tym dniu do Mojżesza i Aarona;

Księga Liczb 9:7

I powiedzieli do niego: Zanieczyściliśmy się przy zwłokach ludzkich.
Czemu nie będzie nam wolno złożyć PANU ofiar w wyznaczonym czasie wspólnie z synami Izraela?

Księga Liczb 9:8

Mojżesz odpowiedział im: Stójcie, a ja posłucham, co PAN rozkaże o was.

Księga Liczb 9:9

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 9:10

Powiedz synom Izraela tak: Jeśli kto z was lub z waszych potomków zanieczyści się przy zmarłym albo też będzie w dalekiej podróży, mimo to będzie obchodził Paschę dla PANA.

Księga Liczb 9:11

Będą ją obchodzić w drugim miesiącu, czternastego dnia, pod wieczór, i będą ją jeść z przaśnymi chlebami i z gorzkimi ziołami.

Księga Liczb 9:12

Nie pozostawią z niej nic do rana ani nie połamią jej kości.
Zgodnie ze wszystkimi przepisami Paschy będą ją obchodzić.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 9:13

Lecz człowiek, który jest czysty, a nie znajduje się w drodze, i nie będzie obchodził Paschy, to ta dusza będzie wykluczona ze swego ludu, bo ofiary PANA nie złożyła w wyznaczonym czasie.
Ten człowiek obciąża się grzechem.

Księga Liczb 9:14

A jeśli przybysz, który mieszka pośród was, będzie obchodził Paschę dla PANA, to ma ją obchodzić według ustawy i zwyczajów Paschy.
Będzie jedna ustawa dla was, zarówno dla przybysza, jak i dla rodowitego mieszkańca ziemi.

Księga Liczb 9:15

W dniu, w którym wystawiono przybytek, obłok okrył przybytek, czyli Namiot Świadectwa, a wieczorem był nad przybytkiem i przypominał z wyglądu ogień, aż do rana.

Księga Liczb 9:16

Tak było stale: obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby ogień.

Księga Liczb 9:17

A gdy obłok unosił się znad namiotu, wtedy synowie Izraela wyruszali, a gdziekolwiek obłok zatrzymał się, tam synowie Izraela rozbijali obóz.

Księga Liczb 9:18

Na rozkaz PANA synowie Izraela wyruszali i na rozkaz PANA rozbijali obóz.
Przez wszystkie dni, w których obłok pozostawał nad przybytkiem, stali obozem.

Księga Liczb 9:19

A kiedy obłok pozostawał nad przybytkiem przez wiele dni, wtedy synowie Izraela przestrzegali rozkazu PANA i nie wyruszali.

Księga Liczb 9:20

Lecz gdy obłok pozostawał nad przybytkiem przez kilka dni, na rozkaz PANA stawali obozem i na rozkaz PANA wyruszali.

Księga Liczb 9:21

A gdy obłok pozostawał od wieczora do rana i unosił się rano, wówczas wyruszali.
Czy obłok unosił się za dnia, czy w nocy, oni wyruszali.

Księga Liczb 9:22

A jeśli obłok trwał i pozostawał nad przybytkiem przez dwa dni albo przez miesiąc bądź też przez rok, synowie Izraela stali obozem i nie wyruszali, lecz gdy się unosił, wyruszali.

Księga Liczb 9:23

Na rozkaz PANA stawali obozem i na rozkaz PANA wyruszali.
Przestrzegali nakazu PANA, tak jak PAN rozkazał przez Mojżesza.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Liczb: inne rozdziały