Treść Psalmu 118

Psalm 118:1

Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 118:1-4

Psalm 118:1-4

Psalm 118:2

Niech powie teraz Izrael, że jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 118:3

Niech powie teraz dom Aarona, że jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 118:4

Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją PANA, że jego miłosierdzie trwa na wieki.

Psalm 118:5

Wzywałem PANA w ucisku; PAN mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym.

Psalm 118:6

PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek?

Psalm 118:7

PAN jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą.

Psalm 118:8

Lepiej ufać PANU, niż polegać na człowieku.

Psalm 118:9

Lepiej ufać PANU, niż polegać na władcach.

Psalm 118:10

Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię PANA wytępiłem je.

Psalm 118:11

Otoczyły mnie, tak, otoczyły mnie, ale w imię PANA wytępiłem je.

Psalm 118:12

Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień z cierni, bo w imię PANA wytępiłem je.

Psalm 118:13

Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale PAN mi pomógł.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 118:14

PAN jest moją siłą i pieśnią, on stał się moim zbawieniem.

Psalm 118:15

Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica PANA działa potężnie;

Psalm 118:16

Prawica PANA jest wywyższona, prawica PANA działa potężnie.

Psalm 118:17

Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA.

Psalm 118:18

PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć.

Psalm 118:19

Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał PANA.

Psalm 118:20

To jest brama PANA, którą wchodzą sprawiedliwi.

Psalm 118:21

Będę cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.

Psalm 118:22

Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym.

Psalm 118:22

Psalm 118:22

Psalm 118:23

PAN to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach.

Psalm 118:24

Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.

Psalm 118:25

Proszę, PANIE, wybaw teraz; proszę, PANIE, daj pomyślność.

Psalm 118:26

Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA; błogosławimy wam z domu PANA.

Psalm 118:27

Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza.

Psalm 118:28

Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać; mój Boże, będę cię wywyższać.

Psalm 118:29

Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Fakty na temat Psalmu 118

  • ostatni z tak zwanych Psalmów egipski Hallel (hebr. Chwała) (Psalmy 113-118), które z upływem czasu zaczęto łączyć z żydowskimi świętami, przede wszystkim z Paschą. Nie jest wykluczone, że ta tradycja była znana w I wieku, dlatego Psalmy te mogły być śpiewane po wieczerzy, kiedy Jezus został aresztowany (porównaj: Mateusza 26:30; Marka 14:26).
  • To najczęściej cytowany w Nowym Testamencie Psalm i w ogóle najczęściej cytowany rozdział. Według NA27 1, w Nowym Testamencie znajduje się 11 cytatów oraz 13 nawiązań. 2
  • Marcin Luter tak mówił o Psalmie 118:

To jest mój psalm, mój wybrany psalm. Kocham całe Pismo Święte, które jest moją pociechą i moim życiem. Ale ten Psalm jest najbliższy mojemu sercu i mam szczególne prawo, aby nazywać go moim. Uratował mnie od wielu nagłych niebezpieczeństw, od których ani cesarz, ani królowie, ani mędrcy, ani święci nie mogliby mnie uratować. To mój przyjaciel, droższy mi niż wszystkie zaszczyty i potęgi Ziemi 3

Przypisy

  1. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece
  2. Hyuk J. Kwon, Psalm 118 (117 lxx) in Luke-Acts: Application of a ‘New Exodus Motif’, 2009 r.
  3. The Treasury of David: An Expository and Devotional Commentary on the Psalms, Baker Book House; słowa cytowane przez C. H. Spurgeona.