Księga Wyjścia 33:1

Potem PAN mówił do Mojżesza:
Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu, do ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: Dam ją twemu potomstwu.

Wyjścia 33:1: powiązane wersety
[TSK]
„Wyrusz” Wyjścia 32:34
„Wyprowadziłeś” Wyjścia 17:3; Wyjścia 32:1; Wyjścia 32:7
„Ziemi” Wyjścia 32:13; Rodzaju 22:16-18; Rodzaju 26:3; Rodzaju 28:13-15
„do” Rodzaju 12:7; Rodzaju 13:14-17; Rodzaju 15:18

Księga Wyjścia 33:2

Poślę przed tobą Anioła i i wyrzucę Kananejczyka, Amorytę, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę;

Księga Wyjścia 33:3

Do ziemi opływającej mlekiem i miodem.
Lecz sam nie pójdę z tobą, bo jesteś ludem twardego karku, bym cię w drodze nie wytracił.

Księga Wyjścia 33:4

Gdy lud usłyszał te złe wieści, zasmucił się i nikt nie włożył na siebie swoich ozdób.

Księga Wyjścia 33:5

PAN bowiem powiedział do Mojżesza: Powiedz synom Izraela: Jesteście ludem twardego karku.
Przyjdę niespodziewanie pośród ciebie i wytracę cię.
Teraz więc zdejmij z siebie swoje ozdoby, abym wiedział, co mam ci uczynić.

Księga Wyjścia 33:6

I synowie Izraela zdjęli swoje ozdoby przy górze Horeb.

Księga Wyjścia 33:7

A Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem, z dala od obozu, i nazwał go Namiotem Zgromadzenia.
Każdy, kto chciał się poradzić PANA, wychodził do Namiotu Zgromadzenia, który był poza obozem.

Księga Wyjścia 33:8

A gdy Mojżesz wychodził do namiotu, cały lud powstawał i każdy stał u wejścia do swego namiotu, i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu.

Księga Wyjścia 33:9

Gdy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku zstępował i stawał u wejścia do namiotu, i PAN rozmawiał z Mojżeszem.

Księga Wyjścia 33:10

A cały lud widział słup obłoku stojący u wejścia do namiotu.
Wtedy cały lud powstawał i oddawał pokłon, każdy u wejścia do swego namiotu.

Księga Wyjścia 33:11

I PAN rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem.
Potem Mojżesz wracał do obozu, a jego sługa Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie opuszczał namiotu.

Powiązane wersety [TSK]
„rozmawiał” Wyjścia 33:9; Rodzaju 32:30; Liczb 12:8; Powtórzonego Prawa 5:4; Powtórzonego Prawa 34:10
„swoim przyjacielem” 2 Kronik 20:7; Hioba 16:21; Izajasza 42:8; Jana 3:29; Jana 11:11; Jana 15:14,15; Jakuba 2:23
„jego sługa” Wyjścia 17:9; Wyjścia 24:13; Wyjścia 32:17
Powiązane artykuły * „Objawienia Boga”

Księga Wyjścia 33:12

I Mojżesz powiedział do PANA: Oto mówisz mi: Prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną.
Ponadto powiedziałeś: Znam cię po imieniu, znalazłeś też łaskę w moich oczach.

Księga Wyjścia 33:13

Teraz więc, jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, ukaż mi, proszę, twoją drogę, żebym cię poznał i żebym znalazł łaskę w twoich oczach.
Zważ także, że ten naród jest twoim ludem.

Księga Wyjścia 33:14

I PAN odpowiedział: Moje oblicze pójdzie przed tobą i dam ci odpoczynek.

Księga Wyjścia 33:15

Mojżesz powiedział do niego: Jeśli twoje oblicze nie pójdzie z nami, nie wyprowadzaj nas stąd.

Księga Wyjścia 33:16

Po czym bowiem będzie można poznać, że ja i twój lud znaleźliśmy łaskę w twoich oczach? Czy nie po tym, że pójdziesz z nami? W ten sposób ja i twój lud będziemy wyróżnieni spośród wszystkich ludów, które są na ziemi.

Księga Wyjścia 33:17

I PAN powiedział do Mojżesza: Uczynię także to, o czym mówiłeś, bo znalazłeś łaskę w moich oczach i znam cię po imieniu.

Księga Wyjścia 33:18

Mojżesz powiedział też: Ukaż mi, proszę, twoją chwałę.

Księga Wyjścia 33:19

on odpowiedział: Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą, i wypowiem imię PANA przed tobą.
Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję.

Księga Wyjścia 33:20

I dodał: Nie będziesz mógł widzieć mego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu.

Powiązane wersety
[TSK]
„Nie będziesz mógł…” Wyjścia 24:10; Rodzaju 32:30; Powtórzonego Prawa 5:24; Sędziów 6:22; Sędziów 13:22; Izajasza 6:5; Jana 1:18; 1 Tymoteusza 6:16; Hebrajczyków 1:13; Objawienia 1:16-17
Powiązane artykuły * komentarz do Jana 1:18

* „Objawienia Boga”

* „Osobowość Boga”

Księga Wyjścia 33:21

PAN mówił dalej: Oto miejsce przy mnie, staniesz na skale.

Księga Wyjścia 33:22

A gdy będzie przechodzić moja chwała, postawię cię w rozpadlinie skalnej i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę.

Księga Wyjścia 33:23

Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie od tyłu, ale moje oblicze nie będzie widziane.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj