Księga Wyjścia 36:1

Tak więc wykonali Besalel i Oholiab, i wszyscy uzdolnieni mężczyźni, którym Bóg dał mądrość i rozum, aby umieli wykonać każdą pracę do służby w świątyni, według wszystkiego, co PAN rozkazał.

Księga Wyjścia 36:2

I Mojżesz wezwał Besalela i Oholiaba, i każdego uzdolnionego mężczyznę, któremu PAN włożył w serce mądrość, którego serce pobudziło, aby przystąpić do wykonywania tej pracy.

Księga Wyjścia 36:3

I wzięli od Mojżesza wszystkie dary, które synowie Izraela przynieśli na dzieło służby w świątyni, aby ją wykonać.
Oni zaś nadal przynosili mu dobrowolne dary każdego poranka.

Księga Wyjścia 36:4

Przyszli więc wszyscy uzdolnieni, którzy wykonywali wszelką pracę przy świątyni, każdy od swojej pracy, którą wykonywał;

Księga Wyjścia 36:5

I powiedzieli do Mojżesza: Lud przynosi dużo więcej niż potrzeba do wykonania tej służby, którą PAN rozkazał uczynić.

Księga Wyjścia 36:6

Mojżesz rozkazał więc, aby ogłoszono w obozie: Niech już ani mężczyzna, ani kobieta nie przynosi więcej ofiar na budowę świątyni.
I powstrzymano lud od ich przynoszenia.

Księga Wyjścia 36:7

Bo to, co mieli, wystarczyło do wykonania wszelkiej pracy, a nawet zbywało.

Księga Wyjścia 36:8

I wszyscy uzdolnieni rzemieślnicy wykonali pracę przybytku: dziesięć zasłon ze skręconego bisioru, błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu.
Zrobili je z haftowanymi cherubinami.

Księga Wyjścia 36:9

Długość jednej zasłony była na dwadzieścia osiem łokci, a jej szerokość – na cztery łokcie.
Wszystkie zasłony miały jednakowe wymiary.

Księga Wyjścia 36:10

 I spięli pięć zasłon jedną z drugą, także drugie pięć zasłon spięli jedną z drugą.

Księga Wyjścia 36:11

Porobili też pętle z błękitnej tkaniny na brzegu jednej zasłony, na końcu, gdzie mają się spinać.
Zrobili je także na brzegu drugiej zasłony, na końcu, gdzie mają się spinać.

Księga Wyjścia 36:12

Pięćdziesiąt pętli zrobili na jednej zasłonie i pięćdziesiąt pętli zrobili na brzegu zasłony, w miejscu, gdzie ma być spięta z drugą.
Pętle były jedna naprzeciw drugiej.

Księga Wyjścia 36:13

Zrobili też pięćdziesiąt złotych haczyków i spięli jedną zasłonę z drugą tymi haczykami.
tak przybytek stanowił jedną całość.

Księga Wyjścia 36:14

Wykonali też zasłony z koziej sierści na namiot do przykrycia przybytku z wierzchu, zrobili jedenaście zasłon.

Księga Wyjścia 36:15

Długość jednej zasłony była na trzydzieści łokci, a jej szerokość – na cztery łokcie.
Jedenaście zasłon miało jednakowe wymiary.

Księga Wyjścia 36:16

I spięli pięć zasłon osobno, a sześć zasłon osobno.

Księga Wyjścia 36:17

Zrobili też pięćdziesiąt pętli na brzegu jednej zasłony, na końcu, gdzie ma być spięta, i pięćdziesiąt pętli zrobili na brzegu drugiej zasłony do spięcia.

Księga Wyjścia 36:18

Zrobili też pięćdziesiąt miedzianych haczyków do spięcia namiotu, aby stanowił jedną całość.

Księga Wyjścia 36:19

Zrobili ponadto przykrycie na namiot ze skór baranich czerwono farbowanych i przykrycie ze skór borsuczych na wierzch.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 36:20

Zrobili też prosto stojące deski do przybytku z drewna akacjowego.

Księga Wyjścia 36:21

Długość jednej deski wynosiła dziesięć łokci, a jej szerokość – półtora łokcia.

Księga Wyjścia 36:22

Jedna deska miała dwa czopy ułożone jeden naprzeciw drugiego.
Tak zrobili przy wszystkich deskach przybytku.

Księga Wyjścia 36:23

Zrobili też deski do przybytku, dwadzieścia desek na stronę południową, ku południowemu wiatrowi.

Księga Wyjścia 36:24

I zrobili ze srebra czterdzieści podstawek pod dwadzieścia desek: dwie podstawki pod jedną deskę do dwóch jej czopów, także dwie podstawki pod drugą deskę do dwóch jej czopów.

Księga Wyjścia 36:25

Także na drugim boku przybytku od strony północnej zrobili dwadzieścia desek;

Księga Wyjścia 36:26

I do nich czterdzieści srebrnych podstawek: dwie podstawki pod jedną deskę i dwie podstawki pod drugą deskę.

Księga Wyjścia 36:27

Ale po zachodniej stronie przybytku zrobili sześć desek.

Księga Wyjścia 36:28

Dwie deski zrobili na narożniki przybytku po obydwu stronach;

Księga Wyjścia 36:29

A były złączone od spodu, były też złączone u góry do jednego pierścienia.
Tak zrobili po obu stronach na dwóch narożnikach.

Księga Wyjścia 36:30

Było więc osiem desek i do nich szesnaście srebrnych podstawek, po dwie podstawki pod każdą deską.

Księga Wyjścia 36:31

Zrobili też drążki z drewna akacjowego; pięć do desek jednej strony przybytku;

Księga Wyjścia 36:32

A także pięć drążków do desek drugiej strony przybytku, również pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku.

Księga Wyjścia 36:33

I zrobili też środkowy drążek, aby przechodził przez środek desek od końca do końca.

Księga Wyjścia 36:34

A deski pokryli złotem i zrobili do nich pierścienie ze złota jako uchwyty dla drążków, i drążki pokryli złotem.

Księga Wyjścia 36:35

Zrobili też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru.
Zrobili ją z misternie wyhaftowanymi cherubinami.

Księga Wyjścia 36:36

A do niej zrobili cztery słupy z drewna akacjowego i pokryli je złotem, haki do nich też były ze złota, i odlali do nich cztery srebrne podstawki.

Księga Wyjścia 36:37

Zrobili też zasłonę do wejścia do namiotu z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, haftowaną;

Księga Wyjścia 36:38

A do niej pięć słupów z haczykami i pokryli złotem ich głowice i klamry, a pięć podstawek do nich było z miedzi.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj