Księga Przysłów 13: tekst

Księga Przysłów 13:1

Mądry syn przyjmuje pouczenie ojca, a szyderca nie słucha strofowania.

Księga Przysłów 13:2

Człowiek będzie spożywać dobro z owocu swoich ust, a dusza przewrotnych będzie spożywać przemoc.

Księga Przysłów 13:3

 Kto strzeże swych ust, strzeże swojej duszy; kto szeroko otwiera swe wargi, będzie zniszczony. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 10:19; Przysłów 12:13; Przysłów 21:23; Psalm 39:1; Mateusza 12:36-37; Jakuba 1:26; Jakuba 3:2-12

Księga Przysłów 10:14: Mądrzy gromadzą wiedzę, a usta głupiego grożą zniszczeniem.

Księga Przysłów 13:4

Dusza leniwego pragnie, a nic nie ma, a dusza pracowitych zostanie obficie nasycona.

Księga Przysłów 13:5

Sprawiedliwy nienawidzi kłamliwego słowa, a niegodziwy staje się obrzydliwy i zhańbiony.

Księga Przysłów 13:6

Sprawiedliwość strzeże tego, który postępuje uczciwie, a niegodziwość powala grzesznika.

Księga Przysłów 13:7

Znajduje się taki, który czyni siebie bogatym, a nie ma nic; inny czyni siebie ubogim, choć ma wiele bogactw.

Księga Przysłów 13:8

Okupem za życie człowieka jest jego bogactwo, a ubogi nie słucha strofowania.

Księga Przysłów 13:9

Radośnie błyszczy światło sprawiedliwych, a pochodnia niegodziwych zgaśnie.

Księga Przysłów 13:9

Księga Przysłów 13:9

Księga Przysłów 13:10

Spór powstaje tylko dzięki pysze, a mądrość jest przy tych, co przyjmują radę.

Księga Przysłów 13:11

Łatwo zdobyte bogactwo zmniejsza się, a kto je gromadzi swą ręką, pomnaża je.

Księga Przysłów 13:12

Przedłużająca się nadzieja sprawia ból sercu, a spełnione pragnienie jest drzewem życia.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 13:13

Kto gardzi słowem Bożym, ten zginie, a kto się boi przykazania, dostanie nagrodę.

Księga Przysłów 13:14

Prawo mądrego jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci.

Księga Przysłów 13:15

Prawdziwy rozum daje łaskę, a droga przewrotnych jest ciężka.

Księga Przysłów 13:16

Każdy roztropny postępuje rozważnie, a głupi ujawnia głupotę.

Księga Przysłów 13:17

Niegodziwy posłaniec popada w zło, a wierny wysłannik jest lekarstwem.

Księga Przysłów 13:18

Ubóstwo i hańba spadną na tego, który odrzuca karność, a kto szanuje upomnienia, dozna czci.

Księga Przysłów 13:19

Spełnione pragnienie jest słodkie dla duszy, a odwrócenie się od zła budzi odrazę w głupcach.

Księga Przysłów 13:20

Kto przestaje z mądrymi, będzie mądry, a towarzysz głupców będzie zniszczony.

Księga Przysłów 13:21

Nieszczęście ściga grzeszników, a sprawiedliwych Bóg nagrodzi dobrem.

Księga Przysłów 13:22

Dobry człowiek zostawia dziedzictwo dzieciom swoich dzieci, a majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego.

Księga Przysłów 13:23

Obfita żywność jest na roli ubogich, lecz i ta może niszczeć przez nieroztropność.

Księga Przysłów 13:24

 Kto oszczędza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, karze w porę. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 3:12; Przysłów 8:36; Przysłów 19:18; Przysłów 22:15; Przysłów 23:13-14; Przysłów 29:15; Przysłów 29:17; Łukasza 14:26; Hebrajczyków 12:6-8
Komentarz do wersetu Czytaj cały komentarz – TUTAJ

Księga Przysłów 13:25

Sprawiedliwy je i syci swoją duszę, a żołądek niegodziwych cierpi niedostatek.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały