„Dziecko Boże” – ilu autorów, tyle opinii, a te zmieniały się w zależności od wieku, kiedy te opinie były wygłaszane, zgodnie z obowiązującym duchem czasu. Co jednak naprawdę Jezus miał na myśli? W poniższym nagraniu wzięliśmy pod uwagę kontekst i znaczenie słów. Zapraszamy do wysłuchania nagrania.

Dziecko Boże: kontekst

W Ewangelii Mateusza 18:1-5 czytamy następujące słowa:

(1) W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając: Kto jest największy w królestwie niebieskim? (2) A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich; (3) I powiedział: Zaprawdę powiadam wam:  Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.  (4) Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. (5) A kto przyjmie jedno takie dziecko w moje imię, mnie przyjmuje. [UBG]

Dziecko Boże: spis treści

Dziecko Boże - jak się można nim stać. Co oznaczały słowa Jezusa

Dziecko Boże – jak się można nim stać. Co oznaczały słowa Jezusa

Wprowadzenie do tematu:
00:00 – omawiane fragmenty Mateusza 18:1-5 oraz Marka 9:33-37
1:30 – interpretacja słów na przestrzeni wieków
4:20 – przykład dla apostołów
5:13 – spojrzenie na dzieci w historii
6:30 – dziecko w czasach Jezusa
8:20 – znaczenie słowa „dziecko”
10:50 – jacy mają być uczniowie Chrystusa
13:10 – uniżenie uczniów Jezusa
14:50 – odwrócenie dotychczasowych standardów

Rozmowa po wprowadzeniu do tematu
od 20:54

Dziecko Boże: nagranie

Zobacz także: Ew. Marka 7: Trzy spojrzenia na zło i grzech

Dziecko Boże: Wykorzystane fragmenty Pisma

Dzieje 3:26 – od 8:26
Liczb 11:27 – od 10:00
Liczb 12:22 – od 10:00
Łukasza 12:45 – od 8:26
Mateusza 18:4 – od 4:25
Mateusza 18:5 – od 13:12 / od 13:20
Mateusza 18:9 – od 10:50
Mateusza 18:12-13 – od 10:50
Mateusza 18:21-22 – od 15:20
Mateusza 19:16-21 – od 16:00
Mateusza 20:25 – od 17:45
Mateusza 20:26-28 – od 16:54
Mateusza 23:6-7 – od 17:45
Mateusza 23:8-10 – od 15:50
Mateusza 23:12 – od 12:30
Łukasza 14:10-11 – od 19:12
Psalm 68:6 – od 14:30

Przypisy

Przygotowując prezentację, korzystałem m.in. z pracy „Matthew 8-20” z serii: „Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible”, Ulrich Luz, Fortress Press, 2001 r.