Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Jana 20: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Zmartwychwstanie

Ewangelia Jana 20:1

A pierwszego dnia po szabacie, rano, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena przyszła do grobu i zobaczyła kamień odwalony od grobowca.

Ewangelia Jana 20:2

Wtedy pobiegła i przyszła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i powiedziała do nich: Zabrali Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położyli.

Ewangelia Jana 20:3

Wyszedł więc Piotr i ten drugi uczeń i poszli do grobu.

Ewangelia Jana 20:4

I biegli obaj razem, ale ten drugi uczeń wyprzedził Piotra i pierwszy przybył do grobu.

Ewangelia Jana 20:5

Kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednak tam nie wszedł.

Ewangelia Jana 20:6

Przyszedł też Szymon Piotr, idąc za nim. Wszedł do grobowca i zobaczył leżące płótna;

Ewangelia Jana 20:7

I chustę, która była na jego głowie, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu.

Ewangelia Jana 20:8

Potem wszedł także ten drugi uczeń, który pierwszy przybył do grobu, zobaczył i uwierzył.

Ewangelia Jana 20:9

Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że miał zmartwychwstać.

Jezus objawia się Marii Magdalenie

Ewangelia Jana 20:10

Wtedy uczniowie powrócili do domu.

Ewangelia Jana 20:11

Ale Maria stała na zewnątrz przed grobem, płacząc. A gdy płakała, nachyliła się do grobowca;

Ewangelia Jana 20:12

I ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg. [komentarz]

Przekład interlinearny

Ewangelia Jana 20:12: przekład interlinearny

καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους, ἕνα
kai theōrei duo angelous en leukois kathezomenous hena
i zobaczyła dwóch aniołów w bieli siedzących jeden
G2532 G2334 G1417 G32 G1722 G3022 G2516 G1520
πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς
pros kephalē kai hena pros tois
u 0 głowy i jeden u
G4314 G3588 G2776 G2532 G1520 G4314 G3588
ποσίν, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
posin hopou ekeito to sōma tou Iēsou
stóp gdzie było złożone ciało Jezusa
G4228 G3699 G2749 G3588 G4983 G3588 G2424

Ewangelia Jana 20:13

I zapytali ją: Kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie go położyli.

Ewangelia Jana 20:14

 A to powiedziawszy, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, lecz nie wiedziała, że to Jezus.

Ewangelia Jana 20:15

Jezus ją zapytał: Kobieto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, sądząc, że to ogrodnik, odpowiedziała mu: Panie, jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę.

Ewangelia Jana 20:16

Jezus powiedział do niej: Mario! A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego: Rabbuni! – co się tłumaczy: Nauczycielu.

Ewangelia Jana 20:17

Jezus do niej powiedział: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do mego Ojca.
Ale idź do moich braci i powiedz im: Wstępuję do mego Ojca i waszego Ojca, i do mego Boga, i waszego Boga.

Ewangelia Jana 20:18

Przyszła więc Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział.

Jezus objawia się uczniom

Ewangelia Jana 20:19

A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i powiedział do nich: Pokój wam.

Ewangelia Jana 20:20

A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok.
I uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana.

Ewangelia Jana 20:21

Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam.
Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam.

Ewangelia Jana 20:22

A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.

Ewangelia Jana 20:23

Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.

Jezus i Tomasz

Ewangelia Jana 20:24

A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus.

Ewangelia Jana 20:25

I powiedzieli mu inni uczniowie: Widzieliśmy Pana.
Lecz on powiedział do nich: Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ i nie włożę mego palca w ślady gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę.

Ewangelia Jana 20:26

A po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi.
I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i powiedział: Pokój wam.

Ewangelia Jana 20:27

 Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz.

Ewangelia Jana 20:28

Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg! 

Ewangelia Jana 20:29

Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Cel Ewangelii Jana

Ewangelia Jana 20:30

I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze.

Ewangelia Jana 20:31

Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Ewangelia Jana 20: komentarze

Ewangelia Jana 20:12: Obraz grobu niczym przebłagalnia

treść wersetu: Jana 20:12
I ujrzała dwóch aniołów w bieli, którzy siedzieli tam, gdzie było złożone ciało Jezusa, jeden u głowy, a drugi u nóg. (UBG)

Autor zdaje się rysować obraz z Księgi Wyjścia, gdzie znajdujemy opis przebłagalni (Wyjścia 25:18: Na obu krawędziach przebłagalni zrobisz też dwa cheruby z kutego złota). Tym razem zamiast przebłagalni mamy grób, gdzie nie ma ciała. Przywodzi to na myśl ofiary Jezusa jako przebłagania za grzechy, o czym pisze Jan:

1 Jana 2:2: I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.

Jan posługuje się symbolami z prawa Starego Testamentu: tylko u niego Jezus jest barankiem (Jana 2:19), jako jedyny też wspomina hyzop podczas męki Pańskiej, który jest symbolem zaczerpniętym z Paschy (por. Wyjścia 12:22; zobacz cały artykuł na ten temat)