Księga Przysłów 27: tekst

Księga Przysłów 27:1

Nie chlub się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień przyniesie.

Księga Przysłów 27:1

Księga Przysłów 27:1

Księga Przysłów 27:2

 Niech inny cię chwali, a nie twoje usta; ktoś obcy, a nie twoje wargi. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 25:27; 2 Koryntian 10:12; 2 Koryntian 10:18; ; 2 Koryntian 12:11

Księga Przysłów 27:3

Ciężki jest kamień i piasek waży, ale gniew głupca cięższy od obu.

Księga Przysłów 27:4

Okrutny jest gniew i straszliwa zapalczywość, lecz któż się ostoi przed zazdrością?

Księga Przysłów 27:5

Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość.

Księga Przysłów 27:6

Rany przyjaciela  wierne, ale pocałunki wroga  zwodnicze.

Księga Przysłów 27:7

Dusza nasycona podepcze plaster miodu, a dla głodnej duszy wszystko, co gorzkie, jest słodkie.

Księga Przysłów 27:8

Jak ptak odlatuje od swego gniazda, tak człowiek odchodzi od swego miejsca.

Księga Przysłów 27:9

Maść i kadzidło radują serce, tak słodycz przyjaciela dzięki radzie od serca.

Księga Przysłów 27:10

Nie opuszczaj swego przyjaciela ani przyjaciela twego ojca, a w dniu twego nieszczęścia nie wchodź do domu twego brata, bo lepszy jest sąsiad bliski niż brat daleki.

Księga Przysłów 27:11

Bądź mądrym, synu mój, rozwesel moje serce, abym mógł odpowiedzieć temu, który mi urąga.

Księga Przysłów 27:12

Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, a prości idą dalej i ponoszą karę.

Księga Przysłów 27:13

Zabierz szatę temu, kto ręczył za obcego, i od tego, który ręczył za cudzą kobietę, weź zastaw.

Księga Przysłów 27:14

Kto wczesnym rankiem błogosławi swemu przyjacielowi donośnym głosem, temu będzie to poczytane za przekleństwo.

Księga Przysłów 27:15

Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu i kłótliwa żona są sobie podobne;

Księga Przysłów 27:16

Kto ją ukrywa, ukrywa wiatr i w prawej ręce wonny olejek, który sam siebie wydaje.

Księga Przysłów 27:17

 Żelazo ostrzy się żelazem, tak człowiek zaostrza oblicze swego przyjaciela.

Księga Przysłów 27:18

Kto strzeże drzewa figowego, spożyje jego owoc; tak kto posługuje swemu panu, dozna czci.

Księga Przysłów 27:19

Jak w wodzie odbija się twarz, tak w sercu człowieka – człowiek.

Księga Przysłów 27:20

Piekło i zatracenie są nienasycone, tak oczy człowieka są niesyte.

Księga Przysłów 27:21

Czym dla srebra jest tygiel, a dla złota piec, tym dla człowieka pochwała.

Księga Przysłów 27:22

Choćbyś zmiażdżył głupca w moździerzu tłuczkiem razem z ziarnami, nie opuści go głupota.

Księga Przysłów 27:23

Doglądaj pilnie swego dobytku i troszcz się o swe stada.

Księga Przysłów 27:24

Bo bogactwo nie trwa na wieki ani korona przez wszystkie pokolenia.

Księga Przysłów 27:25

Trawa wyrasta, pojawia się zieleń, z gór zioła zbierają.

Księga Przysłów 27:26

Owce są na twoje szaty, a kozły  zapłatą za pole.

Księga Przysłów 27:27

I dosyć mleka koziego na pokarm dla ciebie, na wyżywienie twego domu i na utrzymanie twoich służebnic.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały