Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Rodzaju 2: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Dzień siódmy, Bóg odpoczął

Księga Rodzaju 2:1

Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy.

Księga Rodzaju 2:2

W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył.

Księga Rodzaju 2:3

I Bóg błogosławił siódmy dzień, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił.

Stworzenie mężczyzny i kobiety

Księga Rodzaju 2:4

Takie  dzieje stworzenia niebios i ziemi w dniu, w którym PAN Bóg uczynił ziemię i niebiosa;

Przekład interlinearny/audio

Księga Rodzaju 2:4: przekład interlinearny

עֲשֹׂ֛ות  בְּיֹ֗ום  בְּהִבָּֽרְאָ֑ם  וְהָאָ֖רֶץ  הַשָּׁמַ֛יִם  תֹולְדֹ֧ות אֵ֣לֶּה
ʿăśôṯ bǝjôm bǝhibbārǝʾām wǝhāʾāreṣ haššāmajim ṯôlǝḏôṯ ʾēllê
uczynił w dniu kiedy były stworzone i ziemi niebios dzieje Oto
וְשָׁמָֽיִם אֶ֥רֶץ  אֱלֹהִ֖ים  יְהוָ֥ה 
wǝšāmājim ʾereṣ ʾĕlōhîm JHWH
i niebiosa ziemię Bóg JHWH

Księga Rodzaju 2:4: audio

Księga Rodzaju 2:5

Wszelkie krzewy polne, zanim były na ziemi, i wszelkie rośliny polne, nim wzeszły. Bo PAN Bóg jeszcze nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię.

Księga Rodzaju 2:6

Ale z ziemi wychodziła para, która nawilżała całą powierzchnię ziemi.

Księga Rodzaju 2:7

Wtedy PAN Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. I człowiek stał się żywą duszą.

Księga Rodzaju 2:8

PAN Bóg zasadził też ogród w Edenie, na wschodzie, i umieścił tam człowieka, którego ukształtował.

Księga Rodzaju 2:9

I wywiódł PAN Bóg z ziemi wszelkie drzewa miłe dla oka i których owoce były dobre do jedzenia oraz drzewo życia pośrodku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

Księga Rodzaju 2:10

A z Edenu wypływała rzeka, aby nawadniać ogród; i stamtąd dzieliła się na cztery główne rzeki.

Księga Rodzaju 2:11

Nazwa pierwszej – Piszon; to ta, która okrąża całą ziemię Chawila, gdzie znajduje się złoto.

Księga Rodzaju 2:12

A złoto tej ziemi jest wyborne. Tam też jest bdellium i kamień onyksowy.

Księga Rodzaju 2:13

Nazwa drugiej rzeki – Gichon; ta okrąża całą ziemię Kusz.

Księga Rodzaju 2:14

Nazwa zaś trzeciej rzeki – Chiddekel; płynie ona na wschód ku Asyrii. A czwarta rzeka to Eufrat.

Księga Rodzaju 2:15

PAN Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Księga Rodzaju 2:16

I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu;

Księga Rodzaju 2:17

 Ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Księga Rodzaju 2:18

 PAN Bóg powiedział też: Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.

Księga Rodzaju 2:19

 I ukształtował PAN Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta polne i wszelkie ptactwo niebieskie, i przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie; a jak Adam nazwał każdą istotę żywą, taka była jej nazwa.

Księga Rodzaju 2:20

I Adam nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu, i wszelkim zwierzętom polnym. Dla Adama jednak nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego.

Księga Rodzaju 2:21

Wtedy PAN Bóg zesłał głęboki sen na Adama; a gdy zasnął, wyjął jedno z jego żeber i zapełnił ciałem miejsce po nim.

Księga Rodzaju 2:22

I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama.

Księga Rodzaju 2:23

I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta.

Przekład interlinearny
Księga Rodzaju 2:23: hebrajski
וַיֹּאמֶר הָאָדָם זֹאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי 
וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזֹאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי
מֵאִישׁ לֻקֳחָה־זֹּאת׃
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]

Księga Rodzaju 2:23: przekład interlinearny

מִבְּשָׂרִ֑י וּבָשָׂ֖ר מֵֽעֲצָמַ֔י עֶ֚צֶם הַפַּ֗עַם זֹ֣את הָֽאָדָם֒ וַיֹּאמֶר֮
mibbǝśārî ûḇāśār mēʿăṣāmaj ʿeṣem happaʿam zōʾṯ hāʾāḏām wajjōʾmer
z mojego ciała i ciało z mojej kości kość dopiero ta człowiek i powiedział
H1320 H1320 H6106 H6106 H6471 H2063 H120 H559
זֹּֽאת׃  לֻֽקֳחָה מֵאִ֖ישׁ כִּ֥י אִשָּׁ֔ה יִקָּרֵ֣א לְזֹאת֙
zōʾṯ lūkŏḥâ mēʾîš ʾiššâ jikkārēʾ lǝzōʾṯ
ta została wzięta z męża ponieważ mężatką i będzie nazwana i ta
H2063 H3947 H376 H3588 H802 H7121 H2063

Księga Rodzaju 2:24

Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem.

Księga Rodzaju 2:25

I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj