Psalm 127:1

< Pieśń  stopni  dla Salomona >
Jeśli  PAN  nie  zbuduje  domu, na próżno  trudzą się  ci, którzy  go wznoszą ;  jeśli  PAN nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa  strażnik .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
(tytuł)  Pieśń  Psalm 120:1; Psalm 121:1; Psalm 122:1; Psalm 123:1; Psalm 124:1; Psalm 125:1; Psalm 126:1;
(tytuł) „ dla Salomona ” lub „Salomona” Psalm 72:1;
 PAN…  Psalm 33:16-18; Przysłów 16:9; Przysłów 21:30-31; Kaznodziei 9:11; 1 Koryntian 3:7
 zbuduje…  1 Kronik 22:10,11; 1 Kronik 28:10; 1 Kronik 28:20; 1 Kronik 29:19; 1 Koryntian 3:9-15
 trudzą się…  1 Koryntian 15:14; Galacjan 4:11
 go wznoszą  hebr. którzy są jego budowniczymi w nim
 jeśli…  Psalm 121:3-5; Izajasza 27:3; Zachariasza 2:4-5
 strażnik…  Pieśń nad Pieśniami 3:3; Pieśń nad Pieśniami 5:7; Izajasza 21:5-12; Izajasza 56:10; Izajasza 62:6; Jeremiasza 51:12; Jeremiasza 51:31; Ezechiela 33:2-9

Psalm 127:2

Daremne jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo to on daje sen swemu umiłowanemu.

Psalm 127:2

Psalm 127:2

Psalm 127:3

Oto dzieci  dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 127:4

Jak strzały w ręku mocarza, tak  dzieci zrodzone za młodu.

Psalm 127:5

Błogosławiony mąż, który napełnił nimi swój kołczan; nie doznają wstydu, gdy się w bramie będą rozprawiać z nieprzyjaciółmi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj