Księga Przysłów 22: tekst

Księga Przysłów 22:1

Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.

Księga Przysłów 22:2

Bogaty i ubogi spotykają się, PAN jest stwórcą obydwu.

Księga Przysłów 22:3

Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą dalej i ponoszą karę.

Księga Przysłów 22:4

Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie.

Księga Przysłów 22:5

Ciernie i sidła  na drodze przewrotnego; kto strzeże swej duszy, trzyma się z dala od nich.

Księga Przysłów 22:6

Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.

Księga Przysłów 22:7

Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza, jest sługą tego, który mu pożycza.

Księga Przysłów 22:8

Kto sieje nieprawość, będzie żąć cierpienie, a rózga jego gniewu przepadnie.

Księga Przysłów 22:9

Kto ma dobrotliwe oko, będzie błogosławiony, bo dzieli się swym chlebem z ubogim.

Księga Przysłów 22:9

Księga Przysłów 22:9

Księga Przysłów 22:10

Wyrzuć szydercę, a ustanie spór, owszem, zakończy się kłótnia i zniewaga.

Księga Przysłów 22:11

Kto kocha czystość serca, tego wdzięk warg sprawi, że król będzie jego przyjacielem.

Księga Przysłów 22:12

Oczy PANA strzegą wiedzy, a on obala słowa przewrotnego.

Księga Przysłów 22:13

Leniwy mówi: Lew jest na dworze, będę zabity na środku ulicy.

Księga Przysłów 22:14

Usta obcych kobiet są głębokim dołem; wpadnie tam ten, na kogo PAN się gniewa.

Księga Przysłów 22:15

 Głupota  jest przywiązana do serca dziecka,  ale  rózga karności wypędzi ją z niego.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Głupota  Hioba 14:4; Psalm 51:5; Jana 3:6; Efezjan 2:3
 „ale…”  Przysłów 13:24; Przysłów 19:18; Przysłów 23:13-14; Przysłów 29:15; Przysłów 29:17; Hebrajczyków 12:10-11
Powiązane artykuły * Jak traktowano dzieci…

Księga Przysłów 22:16

Kto ciemięży ubogiego, aby przysporzyć sobie bogactwa, i kto daje bogatemu, pewnie zubożeje.

Księga Przysłów 22:17

Nadstaw ucha i słuchaj słów mędrców, i skłoń swe serce do mojej wiedzy;

Księga Przysłów 22:18

Bo to miło, jeśli zachowasz je w swoim sercu, będą razem ułożone na wargach.

Księga Przysłów 22:19

 Oznajmiłem to dzisiaj właśnie tobie, abyś pokładał ufność w PANU.

Księga Przysłów 22:20

Czy nie napisałem ci znamienitych rzeczy zawierających rady i wiedzę;

Księga Przysłów 22:21

Aby dać ci poznać pewność słów prawdy; abyś umiał odpowiedzieć słowami prawdy tym, którzy do ciebie posyłają?

Księga Przysłów 22:22

Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest ubogi, ani nie uciskaj w bramie biednego.

Księga Przysłów 22:23

PAN bowiem będzie bronił ich sprawy i wydrze duszę tym, którzy im wydzierają.

Księga Przysłów 22:24

Nie przyjaźnij się z człowiekiem gniewliwym i nie obcuj z człowiekiem porywczym.

Księga Przysłów 22:25

Byś nie przywykł do jego dróg i nie zastawił sideł na swą duszę.

Księga Przysłów 22:26

Nie bądź z tych, którzy dają porękę, ani z tych, którzy ręczą za długi;

Księga Przysłów 22:27

Jeśli nie masz czym zapłacić, dlaczego miałby ktoś zabrać spod ciebie posłanie?

Księga Przysłów 22:28

Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie.

Księga Przysłów 22:29

Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed podłymi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały