Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Zachęta do zachowania zasad przymierza

Księga Powtórzonego Prawa 6:1

A oto przykazania, nakazy i prawa, których PAN, wasz Bóg, nakazał was nauczyć, żebyście je wypełniali w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść;

Księga Powtórzonego Prawa 6:2

Ażebyś bał się PANA, swego Boga, tak byś przestrzegał wszystkich jego nakazów i przykazań, które tobie nakazuję, tobie, twojemu synowi i synowi twego syna, po wszystkie dni twego życia, i aby twoje dni się przedłużyły.

Księga Powtórzonego Prawa 6:3

Słuchaj więc, Izraelu, i pilnuj wypełniania tego, aby dobrze ci się powodziło i żebyście się bardzo rozmnożyli, tak jak obiecał ci PAN, Bóg twoich ojców, w ziemi opływającej mlekiem i miodem.

Sedno zasad przymierza

Księga Powtórzonego Prawa 6:4

 Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. 
Powiązane/Interlinia
Powiązane wersety [TSK]  
 cały werset  Powtórzonego Prawa 4:35,36; Powtórzonego Prawa 5:6; 1 Królewska 18:21; 2 Królewska 19:5; 1 Kronik 29:10; Izajasza 42:8; Izajasza 44:6; Izajasza 44:8; Izajasza 45:5-6; Jeremiasza 10:10-11; Marka 12:29-32; Jana 17:3; 1 Koryntian 8:4-6; 1 Tymoteusza 2:5
אֶחָֽד יְהוָ֥ה  אֱלֹהֵ֖ינוּ יְהוָ֥ה יִשְׂרָאֵ֑ל שְׁמַ֖ע‪‬
echad JHWH Elohenu JHWH Iisrael szema
jeden JHWH nasz Bóg JHWH Izraelu Słuchaj

Księga Powtórzonego Prawa 6:5

Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły;

Przekład interlinearny

Księga Powtórzonego Prawa 6:5: przekład interlinearny

וּבְכָל־ לְבָבְךָ֥ בְּכָל־ אֱלֹהֶ֑יךָ יְהוָ֣ה אֵ֖ת וְאָ֣הַבְתָּ֔
ûḇǝḵol lǝḇāḇǝḵā bǝḵol ʾĕlōhêḵā jhwh ʾēṯ wǝʾāhaḇtā
i całą twoim sercem całym twojego Boga Jhwh kochaj
H3605 H3824 H3605 H430 H3068 H853 H157
מְאֹדֶֽךָ׃ וּבְכָל־ נַפְשְׁךָ֖
mǝʾōḏeḵā ûḇǝḵol nap̱šǝḵā
swoją mocą i całą swoją duszą
H3966 H3605 H5315

Zachęta do nauczania zasad przymierza

Księga Powtórzonego Prawa 6:6

A te słowa, które ja dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu;

Księga Powtórzonego Prawa 6:7

I będziesz je często przypominał swoim synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.

Księga Powtórzonego Prawa 6:8

Przywiążesz je jako znak do swoich rąk i będą jako przepaski między twymi oczami.

Księga Powtórzonego Prawa 6:9

Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach.

Zachęta do wielbienia tylko JHWH

Księga Powtórzonego Prawa 6:10

A gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą poprzysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, że da tobie miasta wielkie i dobre, których nie budowałeś;

Księga Powtórzonego Prawa 6:11

I wypełnione dobrami domy, których nie napełniałeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i ogrody oliwne, których nie sadziłeś; gdy więc będziesz jadł do syta;

Księga Powtórzonego Prawa 6:12

Strzeż się, abyś nie zapomniał PANA, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.

Księga Powtórzonego Prawa 6:13

Będziesz się bał PANA, swego Boga, i będziesz mu służyć, i na jego imię przysięgać.

Księga Powtórzonego Prawa 6:14

Nie pójdziecie za obcymi bogami, za bogami narodów, które są dokoła was;

Księga Powtórzonego Prawa 6:15

(PAN bowiem, twój Bóg, znajdujący się pośród ciebie, jest Bogiem zazdrosnym), by nie rozpalił się gniew PANA, twego Boga, przeciw tobie i aby nie wytępił cię z powierzchni ziemi.

Zachęta do posłuszeństwa tylko JHWH

Księga Powtórzonego Prawa 6:16

Nie będziecie wystawiać na próbę PANA, swojego Boga, tak jak go wystawialiście na próbę w Massa.

Księga Powtórzonego Prawa 6:17

 Będziecie pilnie przestrzegać przykazań PANA, swojego Boga, jego świadectw i nakazów, które ci nakazał.

Księga Powtórzonego Prawa 6:18

A czyń to, co jest prawe i dobre w oczach PANA, aby ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i posiadł tę dobrą ziemię, którą PAN przysiągł twoim ojcom;

Księga Powtórzonego Prawa 6:19

Aby wypędzić przed tobą wszystkich twoich wrogów, jak to PAN powiedział.

Zachęta do wspominania o przeszłości

Księga Powtórzonego Prawa 6:20

A gdy twój syn zapyta cię kiedyś: Co to za świadectwa, nakazy i prawa, które wam nakazał PAN, nasz Bóg?

Księga Powtórzonego Prawa 6:21

Wtedy powiesz swemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i PAN wyprowadził nas z Egiptu potężną ręką.

Księga Powtórzonego Prawa 6:22

 I na naszych oczach PAN czynił w Egipcie znaki i cuda, wielkie i dotkliwe, nad faraonem i nad całym jego domem.

Księga Powtórzonego Prawa 6:23

Lecz wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom.

Księga Powtórzonego Prawa 6:24

 I PAN nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się PANA, naszego Boga, żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu, tak jak dziś.

Księga Powtórzonego Prawa 6:25

I będzie to nasza sprawiedliwość, gdy będziemy przestrzegać wszystkich tych przykazań i wypełniać je przed PANEM, naszym Bogiem, tak jak nam nakazał.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj