Psalm 141:1

<Pieśń Dawida>
PANIE, wołam do ciebie, pospiesz ku mnie; wysłuchaj mego głosu, gdy wołam do ciebie.

Psalm 141:2

Niech moja modlitwa będzie przed tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara.

Psalm 141:2

Psalm 141:2

Psalm 141:3

PANIE, postaw straż przy moich ustach; strzeż drzwi moich warg.

Psalm 141:4

Nie skłaniaj mego serca ku złemu, abym nie popełniał czynów niegodziwych z ludźmi, którzy czynią nieprawość, i żebym się nie karmił ich rozkoszami.

Psalm 141:5

Niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie; i niech mnie strofuje, a będzie mi to jak wyborny olejek, który nie zaszkodzi mojej głowie; bo jeszcze będę się modlił w czasie ich nieszczęścia.

Czytaj także: Psalm 133 i wybory olejek na głowę…

Psalm 141:6

Gdy ich sędziowie będą zrzuceni do miejsc skalistych, usłyszą moje słowa, bo są wdzięczne.

Psalm 141:7

Jak gdyby kto rąbał i łupał drwa na ziemi, tak nasze kości są rozrzucone przy wejściu do grobu.

Psalm 141:8

Ale podnoszę swoje oczy do ciebie, BOŻE, Panie; tobie ufam, nie porzucaj mojej duszy.

Psalm 141:9

Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek czyniących nieprawość.

Psalm 141:10

Niech  niegodziwi  wpadną w swoje sieci, podczas gdy ja  ujdę cało .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 niegodziwi  Psalm 7:15-16; Psalm 35:8; Psalm 37:14-15; Psalm 64:7-8; Psalm 140:9; Estery 7:10; Przysłów 11:8
 ujdę cało  hebr. עָבַר (awar) – przekroczyć, przejść

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj