Psalm 95:1

Chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia.

Psalm 95:2

Przyjdźmy przed jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy mu psalmy.

Psalm 95:3

PAN bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami.

Psalm 95:4

W jego rękach  głębiny ziemi i jego  szczyty gór.

Psalm 95:5

Jego jest morze, bo on je uczynił, i jego ręce ukształtowały suchy ląd.

Psalm 95:6

Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim; klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 95:7

On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie;

Psalm 95:8

Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni;

Psalm 95:9

Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła.

Psalm 95:10

Przez czterdzieści lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem: Ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg;

Psalm 95:11

Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj