Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Mateusza 10: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

12 apostołów

Mateusza 10:1

I przywołał do siebie swoich dwunastu uczniów, i dał im władzę nad nieczystymi duchami, by je wyrzucali, oraz leczyli każdą chorobę i każdą niemoc.

Mateusza 10:2

A imiona dwunastu apostołów są takie. Pierwszy Szymon, który jest zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat. Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat.

Mateusza 10:3

Filip i Bartłomiej. Tomasz i Mateusz, poborca podatków, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz.

Mateusza 10:4

Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariota, który go zdradził.

Jezus posyła apostołów

Mateusza 10:5

Tych dwunastu posłał Jezus i nakazał im, mówiąc: Nie chodźcie do pogan i nie wchodźcie do żadnego z miast Samarytan.

Mateusza 10:6

Idźcie natomiast do zagubionych owiec domu Izraela.

Mateusza 10:7

I idąc, głoście, mówiąc: Królestwo Niebios jest bliskie.

Mateusza 10:8

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie zmarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

Mateusza 10:9

Nie zabierajcie ani złota, ani srebra, ani miedzi do waszych sakiewek.

Mateusza 10:10

tak samo torby na drogę, ani dwóch koszul, ani butów, ani laski, bo robotnik jest wart swojego wyżywienia.

Mateusza 10:11

I do któregokolwiek miasta czy wioski wejdziecie, dowiedzcie się , kto w nim jest godny, i zostańcie u niego, dopóki nie odejdziecie.

Mateusza 10:12

A gdy wejdziecie do domu, pozdrówcie go.

Mateusza 10:13

A jeśli dom jest godny, niech wasz pokój przyjdzie na niego, ale jeśli jest niegodny, niech wasz pokój powróci do was.

Mateusza 10:14

A ktokolwiek was nie przyjmie, ani nie wysłucha waszych słów, wychodząc z domu lub miasta, strząśnijcie pył z waszych stóp.

Mateusza 10:15

Zaprawdę mówię wam: ziemi Sodomy i Gomory będzie znośniej w dniu sądu, niż takiemu miastu.

Prześladowania uczniów

Mateusza 10:16

Posyłam was niczym owce między wilki. Bądźcie więc roztropni niczym węże i łagodni niczym gołębie.

Mateusza 10:17

Ale uważajcie na ludzi, bo będą was wydawać radom i w swoich synagogach będą was biczować.

Mateusza 10:18

Tak i przed namiestników i królów będziecie prowadzeni ze względu na mnie, na świadectwo im i poganom.

Mateusza 10:19

Ale kiedy będą was wydawać, nie zamartwiajcie się, jak i co będziecie mówić, bo będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.

Mateusza 10:20

Bo to nie wy mówicie, ale Duch waszego Ojca, który mówi w was.

Mateusza 10:21

I brat wyda brata na śmierć, i ojciec dziecko, i dzieci powstaną przeciw rodzicom, i doprowadzą do ich śmierci.

Mateusza 10:22

I będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na moje imię; ale ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Mateusza 10:23

A kiedy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do innego. Bo zaprawdę mówię wam, nie obejdziecie miast Izraela, aż Syn Człowieczy przyjdzie.

Mateusza 10:24

Uczeń nie jest ponad swoim nauczycielem, ani sługa ponad swoim panem.

Mateusza 10:25

Wystarczy, by uczeń był jak jego nauczyciel, a sługa jak jego pan. Jeśli nazywali pana domu Belzebubem, o ile bardziej jego domowników.

Nie bójcie się ludzi, ale Boga

Mateusza 10:26

Dlatego nie bójcie się ich. Bo nie ma niczego zasłoniętego, co nie będzie odkryte, ani niczego ukrytego, co nie zostałoby poznane.

Mateusza 10:27

Co mówię wam w ciemności, mówcie w światłości, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach domów.

Mateusza 10:28

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale nie są w stanie zabić duszy, ale raczej bójcie się Tego, który jest w stanie zniszczyć i duszę, i ciało w Gehennie.

Mateusza 10:29

Czy dwa wróble nie są sprzedawane za bardzo drobną monetę? A ani jeden z nich spadnie na ziemię bez waszego Ojca.

Mateusza 10:30

Ale wszystkie włosy na waszej głowie są policzone.

Mateusza 10:31

Dlatego nie bójcie się. Jesteście cenniejsi niż wiele wróbli.

Mateusza 10:32

Dlatego do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, ja także przyznam się do niego przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Mateusza 10:33

Ale ktokolwiek wyprze się mnie przed ludźmi, ja także wyprę się przed moim Ojcem, który jest w Niebie.

Nie pokój, ale miecz

Mateusza 10:34

Nie myślcie, że przyszedłem posłać pokój na ziemię. Nie przyszedłem posłać pokój, ale miecz.

Mateusza 10:35

Bo przyszedłem, aby poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową.

Mateusza 10:36

I wrogami człowieka będą jego domownicy.

Mateusza 10:37

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny, i kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny.

Mateusza 10:38

I kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny.

Mateusza 10:39

Kto znajduje swojego życie, straci je, i kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.

Nagroda

Mateusza 10:40

Kto przyjmuje was, przyjmuje mnie, i kto przyjmuje mnie, przyjmuje Tego, który mnie posłał.

Mateusza 10:41

Kto przyjmuje proroka w imieniu proroka, otrzyma nagrodę proroka, a kto przyjmuje sprawiedliwego w imieniu sprawiedliwego, otrzyma nagrodę sprawiedliwego.

Mateusza 10:42

I ktokolwiek poda jednemu z tych najmniejszych kubek zimnej wody, ponieważ jest on uczniem; zaprawdę mówię wam, na pewno nie straci swojej nagrody.

przekład: New European Version