Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Galacjan 3: tekst

Usprawiedliwienie uczynkami prawa czy wiarą?

List do Galacjan 3:1

O głupi Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany?

List do Galacjan 3:2

Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary?

List do Galacjan 3:3

Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem?

List do Galacjan 3:4

Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno?

List do Galacjan 3:5

Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary?

List do Galacjan 3:6

Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

List do Galacjan 3:7

Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama.

List do Galacjan 3:8

A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.

List do Galacjan 3:9

Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem.

List do Galacjan 3. Uczynki prawa, wiara i obietnica

List do Galacjan 3. Uczynki prawa, wiara i obietnica

Sprawiedliwy będzie żył z wiary

List do Galacjan 3:10

Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa.

List do Galacjan 3:11

A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.

List do Galacjan 3:12

Prawo zaś nie jest z wiary, lecz: Człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył.

List do Galacjan 3:13

Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem (bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie);

List do Galacjan 3:14

Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę Ducha.

Prawo i obietnica

List do Galacjan 3:15

Bracia,  mówię  po ludzku:  Przecież nawet  zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje.

Powiązane / Interlinia
Powiązane wersety [TSK]
 „mówię…”  Rzymian 6:19; 1 Koryntian 15:32
 „Przecież nawet…”  Hebrajczyków 9:17
Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον λέγω ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην
adelphoi kata anthropon lego homos anthropou kekyromenen
bracia według / po / na wzór człowieka mówię przecież człowieka które jest ustalone
διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται  
diatheke oudei athetei e epidiatassetai
przymierze / testament nikt odrzuca lub dodaje

List do Galacjan 3:16

Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi: I jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym: I twemu potomkowi, którym jest Chrystus.

List do Galacjan 3:17

To zaś mówię: Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, tak aby unieważnić obietnicę.

List do Galacjan 3:18

Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy. Lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę.

List do Galacjan 3:19

Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika.

List do Galacjan 3:20

Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden.

List do Galacjan 3:21

Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa.

List do Galacjan 3:22

Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym.

Synowie Boży są dziedzicami obietnicy

List do Galacjan 3:23

Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu  do tej wiary, która potem miała być objawiona.

List do Galacjan 3:24

Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.

List do Galacjan 3:25

Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem.

List do Galacjan 3:26

Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.

List do Galacjan 3:27

Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.

List do Galacjan 3:28

Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.

List do Galacjan 3:29

A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj