Księga Kapłańska 11:1

Potem PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy:

Księga Kapłańska 11:2

Powiedzcie synom Izraela: Oto są zwierzęta, które będziecie mogli jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi;

Księga Kapłańska 11:3

Wszystkie zwierzęta, które mają  rozdzielone  kopyta i racice oraz  przeżuwają  – je możecie jeść.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „rozdzielone…”  Psalm 1:1; Przysłów 9:6; 2 Koryntian 6:17
 „przeżuwają…”  Powtórzonego Prawa 6:6-7; Powtórzonego Prawa 16:3-8; Psalm 1:2; Przysłów 2:1-2; Przysłów 2:10; Dzieje 17:11; 1 Tymoteusza 4:15

Księga Kapłańska 11:4

Jednak spośród tych, które przeżuwają albo mają tylko rozdzielone kopyta, nie będziecie jedli: wielbłąda, który choć przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty.

Księga Kapłańska 11:5

Także królika, który choć przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty.

Księga Kapłańska 11:6

Również zająca, który choć przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta – będzie dla was nieczysty.

Księga Kapłańska 11:7

Świni, która choć ma rozdzielone kopyto i racice, ale nie przeżuwa – będzie dla was nieczysta.

Księga Kapłańska 11:8

Nie będziecie jeść ich mięsa ani dotykać ich padliny – będą dla was nieczyste.

Księga Kapłańska 11:9

To będziecie jeść spośród wszystkiego, co żyje w wodach: wszystko, co w wodach – w morzach i rzekach – ma płetwy i łuski.
To będziecie jeść.

Księga Kapłańska 11:10

 Wszystko zaś, co nie ma płetw ani łusek w morzach i rzekach spośród wszystkiego, co się porusza w wodach, i spośród wszystkich stworzeń wodnych, będzie dla was obrzydliwością.

Księga Kapłańska 11:11

Będą dla was obrzydliwością; nie będziecie jedli ich mięsa, a ich padliną będziecie się brzydzić.

Księga Kapłańska 11:12

Wszystko w wodach, co nie ma płetw ani łusek, będzie dla was obrzydliwością.

Księga Kapłańska 11:13

Tymi zaś będziecie się brzydzić z ptactwa i jeść ich nie będziecie, bo są obrzydliwością: orzeł, orłosęp i rybołów;

Księga Kapłańska 11:14

Sęp i kania według ich rodzaju;

Księga Kapłańska 11:15

Wszelki kruk według jego rodzaju;

Księga Kapłańska 11:16

Struś, sowa, mewa i jastrząb według ich rodzaju;

Księga Kapłańska 11:17

 Puszczyk, kormoran i puchacz;

Księga Kapłańska 11:18

Łabędź, pelikan i ścierwnik;

Księga Kapłańska 11:19

Bocian, czapla według jej rodzaju, dudek i nietoperz.

Księga Kapłańska 11:20

Wszelkie skrzydlate owady chodzące na czterech odnóżach będą dla was obrzydliwością.

Księga Kapłańska 11:21

Jednak spośród wszystkich skrzydlatych owadów, które mają cztery odnóża, możecie jeść te, które mają z tyłu przedłużone odnóża do skakania po ziemi.

Księga Kapłańska 11:22

Te z nich możecie jeść: szarańcza według jej rodzaju, szarańcza pustynna według jej rodzaju, skoczek według jego rodzaju i konik polny według jego rodzaju.

Księga Kapłańska 11:23

Wszelkie zaś inne skrzydlate pełzające istoty mające cztery odnóża będą dla was obrzydliwością.

Księga Kapłańska 11:24

Przez nie staniecie się nieczyści.
Każdy, kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Kapłańska 11:25

A ktokolwiek będzie nosił ich padlinę, upierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora.

Księga Kapłańska 11:26

Padlina wszystkich zwierząt, które mają rozdzielone kopyto, ale nie mają racicy i nie przeżuwają, będzie dla was nieczysta.
Każdy, kto jej dotknie, będzie nieczysty.

Księga Kapłańska 11:27

A wszystko, co chodzi na łapach spośród wszystkich zwierząt chodzących na czterech nogach, będzie dla was nieczyste.
Kto dotknie ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.

Księga Kapłańska 11:28

A kto będzie nosił ich padlinę, upierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora.
Są one dla was nieczyste.

Księga Kapłańska 11:29

Także spośród zwierząt, które pełzają po ziemi, będą dla was nieczyste: łasica, mysz i żółw według ich rodzaju;

Księga Kapłańska 11:30

Jeż, jaszczurka, tchórz, ślimak i kret.

Księga Kapłańska 11:31

Te będą dla was nieczyste spośród wszystkich pełzających zwierząt.
Kto ich dotknie, gdy są martwe, będzie nieczysty aż do wieczora.

Księga Kapłańska 11:32

A każda rzecz, na którą upadnie coś zdechłego z nich, będzie nieczysta, zarówno drewniane naczynie, jak i szata, a także skóra, worek lub jakikolwiek inny przedmiot, którym wykonuje się pracę; należy je włożyć do wody i będzie nieczyste aż do wieczora.
Potem będzie czyste.

Księga Kapłańska 11:33

Wszelkie zaś gliniane naczynie, do którego wpadnie którekolwiek z nich, wraz ze wszystkim, co znajduje się w nim, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie.

Księga Kapłańska 11:34

Każdy pokarm, który się spożywa, do którego dostanie się woda z tego naczynia, będzie nieczysty.
I wszelki napój, który by się piło z takiego naczynia, będzie nieczysty.

Księga Kapłańska 11:35

Wszystko, na co upadnie cokolwiek z ich padlin, będzie nieczyste, czy to piec, czy palenisko; mają być zniszczone.
Są bowiem nieczyste i będą dla was nieczyste.

Księga Kapłańska 11:36

Lecz źródło i studnie, zbiorniki wody, będą czyste.
Cokolwiek jednak dotknie ich padliny, będzie nieczyste.

Księga Kapłańska 11:37

A jeśli coś z ich padliny upadnie na jakiekolwiek ziarno przeznaczone do siewu, to pozostanie czyste.

Księga Kapłańska 11:38

Jeśli jednak coś z ich padliny upadnie na ziarno zmoczone wodą, będzie ono dla was nieczyste.

Księga Kapłańska 11:39

Jeśli zdechnie zwierzę, które możecie jeść, to ten, kto dotknie jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora.

Księga Kapłańska 11:40

A kto by jadł jego padlinę, upierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora.
Ten, kto by wynosił tę padlinę, upierze swoje szaty i będzie nieczysty aż do wieczora.

Księga Kapłańska 11:41

Także wszelkie zwierzęta pełzające po ziemi są obrzydliwością; nie będziecie ich jeść.

Księga Kapłańska 11:42

Niczego, co pełza na brzuchu, i niczego, co chodzi na czterech lub więcej odnóżach spośród wszystkich zwierząt pełzających po ziemi, nie będziecie jeść, bo są obrzydliwością.

Księga Kapłańska 11:43

Nie plugawcie siebie samych przez wszelkie te zwierzęta pełzające po ziemi i nie zanieczyszczajcie się nimi, byście nie stali się nieczyści;

Księga Kapłańska 11:44

Gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg.
Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty.
I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi.

Księga Kapłańska 11:45

Gdyż ja jestem PAN, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem.
Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty.

Księga Kapłańska 11:46

To jest prawo dotyczące zwierząt, ptactwa i wszelkich żywych istot poruszających się w wodach, a także wszelkich istot pełzających po ziemi;

Księga Kapłańska 11:47

Dla rozróżnienia między nieczystym a czystym, między zwierzętami, które można jeść, a których jeść nie wolno.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj