Psalm 116:1

Miłuję PANA, bo usłyszał mój głos i moje prośby.

Psalm 116:2

Nakłonił bowiem swego ucha ku mnie, dlatego będę go wzywał za moich dni.

Psalm 116:3

Otoczyły mnie boleści śmierci, utrapienia piekła przeniknęły mnie; przyszły na mnie ucisk i boleść.

Psalm 116:4

Wtedy wezwałem imienia PANA, mówiąc: PANIE, proszę, wybaw moją duszę.

Psalm 116:5

Łaskawy jest PAN i sprawiedliwy, nasz Bóg jest miłosierny.

Psalm 116:6

PAN strzeże ludzi prostych; byłem uciśniony, a wybawił mnie.

Psalm 116:6

Psalm 116:6

Psalm 116:7

Powróć, moja duszo, do swego odpoczynku, bo PAN dobrze ci uczynił.

Psalm 116:8

Wybawił bowiem moją duszę od śmierci, oczy moje od płaczu, moją nogę od upadku.

Psalm 116:9

Będę chodził przed obliczem PANA w ziemi żyjących.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 116:10

Uwierzyłem i dlatego przemówiłem; byłem bardzo strapiony.

Psalm 116:11

Powiedziałem w zatrwożeniu: Każdy człowiek to kłamca.

Psalm 116:12

Cóż oddam PANU za wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?

Psalm 116:13

Wezmę kielich zbawienia i będę wzywać imienia PANA.

Psalm 116:13

Psalm 116:13

Psalm 116:14

Moje śluby złożone PANU wypełnię teraz przed całym jego ludem.

Psalm 116:15

Cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych.

Psalm 116:16

O PANIE, jestem twoim sługą; jestem twoim sługą i synem twojej służącej; rozerwałeś moje więzy.

Psalm 116:17

Tobie złożę ofiarę chwały i będę wzywać imienia PANA.

Psalm 116:18

Moje śluby złożone PANU wypełnię teraz przed całym jego ludem;

Psalm 116:19

W dziedzińcach domu PANA, pośrodku ciebie, Jeruzalem! Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj