Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Miasta Lewitów

Księga Liczb 35:1

  I PAN powiedział do Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha: 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 22:1; Liczb 26:63; Liczb 31:12; Liczb 33:50; Liczb 36:13

Księga Liczb 35:2

 Rozkaż synom Izraela, aby dali Lewitom ze swej dziedzicznej posiadłości miasta na zamieszkanie, dacie Lewitom też pastwiska dokoła ich miast. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Kapłańska 25:32-33; Jozuego 14:3,4; Jozuego 21:2-42; Ezechiela 45:1-8; Ezechiela 48:8; Ezechiela 48:22; 1 Koryntian 9:10-14

Księga Liczb 35:3

Będą mieli miasta na mieszkanie, a ich pastwiska będą dla ich bydła, dla ich dobytku i dla wszystkich ich zwierząt.

Księga Liczb 35:4

Pastwiska miast, które dacie Lewitom, będą rozciągać się na tysiąc łokci wokół murów miasta.

Księga Liczb 35:5

Odmierzycie również poza miastem dwa tysiące łokci po stronie wschodniej, po stronie południowej też dwa tysiące łokci, także po stronie zachodniej dwa tysiące łokci i po stronie północnej dwa tysiące łokci, a miasto będzie w środku.
To będą pastwiska ich miast.

Księga Liczb 35:6

A spośród tych miast, które dacie Lewitom, sześć będzie miastami schronienia, które przekażecie, aby mógł tam uciec zabójca.
Oprócz nich dacie im czterdzieści dwa miasta.

Księga Liczb 35:7

Wszystkich miast, które dacie Lewitom, będzie czterdzieści osiem wraz z ich pastwiskami.

Księga Liczb 35:8

A miasta, które im dacie, będą pochodziły z posiadłości synów Izraela; od liczniejszego dacie więcej, a od mniej licznego dacie mniej; każdy da Lewitom ze swoich miast stosownie do otrzymanego dziedzictwa.

Miasta ucieczki

Księga Liczb 35:9

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 35:10

 Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan;

Księga Liczb 35:11

Wyznaczcie sobie miasta, które będą dla was miastami schronienia, aby mógł tam uciec zabójca, który zabił kogoś nieumyślnie.

Księga Liczb 35:11

Księga Liczb 35:11

Księga Liczb 35:12

Te miasta będą dla was miastami schronienia przed mścicielem, aby zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed zgromadzeniem na sąd.

Księga Liczb 35:13

A z miast, które oddacie, sześć będzie dla was miastami schronienia.

Księga Liczb 35:14

Trzy miasta dacie z tej strony Jordanu, a trzy miasta dacie w ziemi Kanaan; będą one miastami schronienia.

Księga Liczb 35:15

Tych sześć miast będzie schronieniem dla synów Izraela, dla obcego i dla przybysza, który mieszka wśród was, aby mógł tam uciec każdy, kto by zabił człowieka nieumyślnie.

Księga Liczb 35:16

Jeśli jednak uderzy go przedmiotem żelaznym, tak że ten umrze, jest mordercą.
Morderca poniesie śmierć.

Księga Liczb 35:17

Jeśli uderzy go kamieniem, który ma w ręce i którym można zabić, a ten umrze, jest mordercą.
Morderca poniesie śmierć.

Księga Liczb 35:18

Albo jeśli uderzy go ręcznym przedmiotem drewnianym, którym można zabić, a ten umrze, jest mordercą.
Morderca poniesie śmierć.

Księga Liczb 35:19

Mściciel krwi sam zabije tego mordercę.
Gdziekolwiek go spotka, sam go zabije.

Księga Liczb 35:20

Jeśli z nienawiści popchnie go albo rzuci w niego czymś z zasadzki, a ten umrze;

Księga Liczb 35:21

Albo jeśli z wrogości uderzy go ręką, a ten umrze, to ten, który uderzył, poniesie śmierć, bo jest mordercą.
Mściciel krwi zabije mordercę, gdziekolwiek go spotka.

Księga Liczb 35:22

Lecz jeśli niespodziewanie i bez wrogości go popchnie albo rzuci w niego czymkolwiek bez zasadzki;

Księga Liczb 35:23

Albo jeśli nie widząc, upuści na niego jakiś kamień, którym można zabić, a ten umrze, chociaż nie był jego wrogiem ani nie szukał jego krzywdy;

Księga Liczb 35:24

Wtedy zgromadzenie rozsądzi pomiędzy tym, który zabił, a między mścicielem krwi według tych praw.

Księga Liczb 35:25

I zgromadzenie wybawi zabójcę z rąk mściciela krwi; zgromadzenie też przekaże go miastu schronienia, do którego uciekł.
Tam będzie mieszkał aż do śmierci najwyższego kapłana, namaszczonego olejem świętym.

Księga Liczb 35:26

Lecz jeśli zabójca wyjdzie poza granice swojego miasta schronienia, do którego uciekł;

Księga Liczb 35:27

 I mściciel trafi tam na niego poza granicą jego miasta schronienia, i zabije zabójcę, to nie będzie winien krwi.

Księga Liczb 35:28

Ten bowiem ma mieszkać w swoim mieście schronienia aż do śmierci najwyższego kapłana.
Lecz po śmierci najwyższego kapłana zabójca może wrócić do ziemi swojej posiadłości.

Księga Liczb 35:29

To będzie dla was ustawa prawna przez wszystkie wasze pokolenia, we wszystkich waszych domach.

Księga Liczb 35:30

Ktokolwiek zabije człowieka, to na podstawie zeznania świadków zostanie zabity zabójca.
Lecz jeden świadek nie może świadczyć przeciwko komuś, by skazać go na śmierć.

Księga Liczb 35:31

Nie weźmiecie też okupu za życie zabójcy, który zasługuje na śmierć.
Musi ponieść śmierć.

Księga Liczb 35:32

Nie weźmiecie też okupu od tego, który uciekł do swojego miasta schronienia, aby mógł wrócić i zamieszkać w swojej ziemi, zanim umrze kapłan;

Księga Liczb 35:33

Abyście nie bezcześcili ziemi, w której będziecie, gdyż krew bezcześci ziemię; a ziemia nie może być inaczej oczyszczona od przelanej w niej krwi jak tylko krwią tego, który ją przelał.

Księga Liczb 35:34

Nie zanieczyszczajcie więc ziemi, w której mieszkacie, w której przebywam też ja.
Ja bowiem jestem PAN, który przebywa wśród synów Izraela.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj