Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List Jakuba 2: podsumowanie

Zanim przeczytasz List, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
List Jakuba 2

List Jakuba 2

W pierwszej części listu (wiersze 1-13), Jakub przestrzega przed względem na osobę i uprzywilejowaniem bogatych nad ubogimi. Mówi, że Bóg wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze i dziedziców królestwa. Przypomina też o królewskim prawie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego i o sądzie nieubłaganym dla tego, który nie czynił miłosierdzia. W drugiej części listu (wiersze 14-26), Jakub podkreśla, że wiara bez uczynków jest martwa i bezowocna. Przywołuje przykłady Abrahama i Rachab, którzy zostali usprawiedliwieni przez swoje uczynki . Porównuje też wiarę do ciała, a uczynki do ducha: Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.

List Jakuba 2: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Traktowanie ubogich i prawo miłości

List Jakuba 2:1

Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę.

List Jakuba 2:2

Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju;

List Jakuba 2:3

A wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: Ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka;

List Jakuba 2:4

To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach?

List Jakuba 2:5

Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?

List Jakuba 2:6

Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów?

List Jakuba 2:7

Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani?

List Jakuba 2:8

A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie.

List Jakuba 2:9

Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy.

List Jakuba 2:10

Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich.

List Jakuba 2:11

Bo ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa.

List Jakuba 2:12

Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności.

List Jakuba 2:13

Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi.

Wiara i uczynki współdziają razem

List Jakuba 2:14

Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?

List Jakuba 2:15

Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia;

List Jakuba 2:16

A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek?

List Jakuba 2:17

Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.

List Jakuba 2:18

Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków.

List Jakuba 2:19

Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą.

List Jakuba 2:20

Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa?

List Jakuba 2:21

Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu?

List Jakuba 2:22

Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała.

List Jakuba 2:23

I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga.

List Jakuba 2:24

Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary.

List Jakuba 2:25

Podobnie i nierządnica Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą?

List Jakuba 2:26

Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj