Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Marka 13:1

Gdy wychodził ze świątyni, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Nauczycielu, patrz, jakie kamienie i jakie budowle!

Ewangelia Marka 13:1

Ewangelia Marka 13:1

Ewangelia Marka 13:2

A Jezus mu odpowiedział: Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony.

Ewangelia Marka 13:3

A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciwko świątyni, Piotr, Jakub, Jan i Andrzej pytali go na osobności:

Ewangelia Marka 13:4

Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się spełniać?

Ewangelia Marka 13:5

A Jezus w odpowiedzi zaczął im mówić: Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł.

Ewangelia Marka 13:6

Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem Chrystusem. I wielu zwiodą.

Ewangelia Marka 13:7

Gdy więc usłyszycie o wojnach i pogłoski o wojnach, nie lękajcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec.

Ewangelia Marka 13:8

Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści.

Ewangelia Marka 13:9

 Lecz miejcie się na baczności, bo będą was wydawać sądom i biczować w synagogach. Staniecie przed namiestnikami i królami z mojego powodu, na świadectwo przeciwko nim.

Ewangelia Marka 13:10

A ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom.

Ewangelia Marka 13:11

A gdy będą was prowadzić, żeby was wydać, nie martwcie się wcześniej, co macie mówić, ani o tym nie rozmyślajcie, ale mówcie to, co wam będzie dane w tej godzinie. Nie wy bowiem będziecie mówić, ale Duch Święty.

Ewangelia Marka 13:12

I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć.

Ewangelia Marka 13:13

I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony.

Ewangelia Marka 13:14

Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą tam, gdzie stać nie powinna (kto czyta, niech rozumie), wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry;

Ewangelia Marka 13:15

A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;

Ewangelia Marka 13:16

Kto zaś będzie w polu, niech nie wraca, aby wziąć swoją szatę.

Ewangelia Marka 13:17

 Lecz biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach!

Ewangelia Marka 13:18

 Módlcie się więc, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie.

Ewangelia Marka 13:19

Będą to bowiem dni takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, aż dotąd i nigdy nie będzie.

Ewangelia Marka 13:20

A gdyby Pan nie skrócił tych dni, żadne ciało nie byłoby zbawione. Lecz ze względu na wybranych, których sobie obrał, skrócił te dni.

Ewangelia Marka 13:21

Jeśli wtedy ktoś wam powie: Oto tu jest Chrystus, albo: Oto tam jest – nie wierzcie.

Ewangelia Marka 13:22

 Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, nawet wybranych.

Ewangelia Marka 13:23

Wy więc uważajcie. Wszystko wam przepowiedziałem.

Ewangelia Marka 13:24

Ale w tych dniach, po tym ucisku, zaćmi się słońce i księżyc nie da swego blasku;

Ewangelia Marka 13:25

Gwiazdy nieba będą spadać i moce, które są na niebie, zostaną poruszone.

Ewangelia Marka 13:26

A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

Ewangelia Marka 13:27

Wówczas pośle swoich aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do krańca nieba.

Ewangelia Marka 13:27

Ewangelia Marka 13:27

Ewangelia Marka 13:28

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko.

Ewangelia Marka 13:29

Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.

Ewangelia Marka 13:30

Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

Ewangelia Marka 13:31

Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Ewangelia Marka 13:32

Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.

Ewangelia Marka 13:32

Ewangelia Marka 13:32

Ewangelia Marka 13:33

Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie.

Ewangelia Marka 13:34

Syn Człowieczy bowiem jest jak człowiek, który wyjeżdżając, zostawił swój dom, dał władzę swoim sługom i każdemu jego pracę, a odźwiernemu nakazał czuwać.

Ewangelia Marka 13:35

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: wieczorem czy o północy, gdy pieją koguty czy rano;

Ewangelia Marka 13:36

By przypadkiem, przyszedłszy niespodziewanie, nie zastał was śpiących.

Ewangelia Marka 13:37

A to, co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj