Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Kaznodziei 5: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Księga Kaznodziei 5:1

Pilnuj  swoich kroków , gdy idziesz do domu Bożego, i bądź  skłonny  raczej ku temu, aby słuchać, niż  dawać ofiarę  głupich. Nie wiedzą oni bowiem, że źle czynią.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 swoich kroków  Rodzaju 28:16-17; Wyjścia 3:5; Kapłańska 10:3; Jozuego 5:15; 2 Kronik 26:16; Psalm 89:7; Izajasza 1:12-20; 1 Koryntian 11:22; Hebrajczyków 12:28-29
 skłonny  Dzieje 10:33; Dzieje 17:11; Jakuba 1:19; 1 Piotra 2:1-2
 dawać ofiarę  Rodzaju 4:3-5; 1 Samuela 13:12-13; 1 Samuela 15:21-22; Psalm 50:8-18; Przysłów 15:8; Przysłów 21:27; Izajasza 1:12-15; Izajasza 66:3; Jeremiasza 7:21-23; Ozeasza 6:6-7; Malachiasza 1:10-11; Hebrajczyków 10:26

Księga Kaznodziei 5:2

Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie twoich słów.

Księga Kaznodziei 5:3

Bo z wielu zajęć przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów.

Księga Kaznodziei 5:4

Gdy złożysz Bogu jakiś ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach nie ma on upodobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij.

Księga Kaznodziei 5:5

Lepiej jest nie ślubować, niż ślubować i tego nie wypełnić.

Księga Kaznodziei 5:6

Nie pozwól, by twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed aniołem, że to był błąd. Dlaczego Bóg miałby się gniewać na twoje słowa i obrócić wniwecz dzieło twoich rąk?

Księga Kaznodziei 5:7

Gdzie bowiem jest wiele snów, tam też wiele słów i marności. Ale ty bój się Boga.

Księga Kaznodziei 5:8

Jeśli widzisz w prowincji ucisk ubogiego i wypaczanie sądu i sprawiedliwości, nie dziw się temu, gdyż ten, który jest wyższy od najwyższych, czuwa, a są wyżsi od nich.

Księga Kaznodziei 5:9

Korzyści z ziemi służą wszystkim. Nawet królowi służy pole.

Księga Kaznodziei 5:9

Księga Kaznodziei 5:10

Księga Kaznodziei 5:10

Kto kocha pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi, a kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku. Także i to jest marnością.

Księga Kaznodziei 5:11

Gdy dobra się mnożą, mnożą się też ci, którzy je zjadają. Cóż więc za pożytek ma z tego właściciel? Jedynie to, że patrzy na nie swoimi oczami. [komentarz]

Przekład interlinearny

Księga Kaznodziei 5:11: przekład interlinearny

לִבְעָלֶ֔יהָ כִּשְׁרוֹן֙ וּמַה־ אוֹכְלֶ֑יהָ רַבּ֖וּ הַטּוֹבָ֔ה בִּרְבוֹת֙
liḇʿālêhā kišrôn ûmah ʾôḵǝlêhā rabbû haṭṭôḇâ birḇôṯ
dla właściciela pożytek i co ci, którzy je zjadają mnożą się dobra kiedy mnożą się
H1167 H3788 H4100 H398 H7235 H2896 H7235
עֵינָֽי רְאִית אִם־ כִּ֖י
ʿênāj rǝʾîṯ ʾim
oczami spojrzenie jeśli że
H5869 H7212 H518 H3588

Księga Kaznodziei 5:12

Słodki jest sen robotnika, czy je mało, czy dużo, ale obfitość bogatego nie daje mu spać.

Księga Kaznodziei 5:13

Jest ciężka bieda, którą widziałem pod słońcem: bogactwo przechowywane dla właściciela na jego własną szkodę.

Księga Kaznodziei 5:14

Takie bogactwo bowiem przepada przez złe zajęcia. A syn, którego spłodzi, nie będzie miał nic w swoich rękach.

Księga Kaznodziei 5:15

Jak wyszedł z łona swojej matki, tak też nagi wróci, jak przyszedł, i nie zabierze nic ze swojej pracy, co mógłby wziąć do ręki.

Księga Kaznodziei 5:16

Także i to jest ciężką niedolą, że jak przyszedł, tak odejdzie. Cóż więc za pożytek, że trudził się na wiatr?

Księga Kaznodziei 5:17

Po wszystkie swoje dni jadał w ciemności, smutku, chorobie i gniewie.

Księga Kaznodziei 5:18

Oto co zobaczyłem: rzecz dobra i piękna to jeść i pić, i cieszyć się dobrem ze wszelkiego swego trudu, który człowiek podejmuje pod słońcem po wszystkie dni swego życia, jakie dał mu Bóg. To bowiem jest jego działem.

Księga Kaznodziei 5:19

Dla każdego też człowieka, któremu Bóg dał majątek i bogactwo, i dał mu możliwość, by z nich korzystał i odbierał swój dział i radował się ze swojego trudu – to jest dar Boga.

Księga Kaznodziei 5:20

Nie będzie bowiem wiele pamiętał o dniach swego życia, gdyż Bóg go wysłuchuje, napełniając jego serce radością.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Kaznodziei 5: komentarze

Księga Kaznodziei 5:11: Ulotne dobra

treść wersetu: Kaznodziei 5:11
Gdy dobra się mnożą, mnożą się też ci, którzy je zjadają. Cóż więc za pożytek ma z tego właściciel? Jedynie to, że patrzy na nie swoimi oczami. (UBG)

Autor celowo używa dwa razy tego samego czasownika – רָבָה (rāḇâ/H7235), żeby ukazać paradoks: zwiększającym się dobrom, towarzyszy zwiększająca się liczba tych, którzy na nie czyhają. Już w poprzednim wersecie ostrzegał, że kochający pieniądze i bogactwa nimi się nie nasycą i nie będą mieli z nich pożytku (Kaznodziei 5:10).

Te i inne słowa z Księgi Kaznodziei przypominają słowa Arystofanesa 1, tym razem takie utrzymane w podobnym tonie:

Przyjaciele są kłopotem, jeśli należą do tych, którzy nagle pojawiają się, gdy powodzi ci się (Plutus)

Przypisy
  1. Reading Ecclesiastes Intertextually; red. Katharin Dell i Will Kynes; Bloomsbury; 2014 r.; s. 179