Psalm 111:1

 Alleluja .
 Będę  wysławiał PANA całym sercem w radzie prawych i w  zgromadzeniu .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Alleluja  Chwalcie PANA – hebrajskie Hallelujah -> Psalm 106:1; Psalm 106:48. Ponieważ jest to Psalm alfabetyczny, każdy fragment każdego wersetu, rozpoczyna się od kolejnej litery hebrajskiego alfabetu; Wyraz „hallelujah, który rozpoczyna się od piątej litery alfabetu, należy zatem uznać za tytuł.
 PAN (JHWH Psalm 8:1; Mateusza 22:42-46; Marka 12:35-37; Łukasza 22:41
 Będę  Psalm 9:1; Psalm 103:1; Psalm 138:1
 zgromadzeniu  Psalm 22:25; Psalm 35:18; Psalm 40:9,10; Psalm 89:5,7; Psalm 107:32; Psalm 108:3; Psalm 109:30; Psalm 149:1; 1 Kronik 29:10-20; 2 Kronik 6:3,4; 2 Kronik 20:26-28
Powiązane artykuły * Liczba 153 i Psalm 111 oraz Psalm 112

Psalm 111:2

Wielkie  dzieła PANA, rozważane przez wszystkich, którzy je miłują.

Psalm 111:2

Psalm 111:2

Psalm 111:3

Jego dzieło jest chwalebne i wspaniałe, a jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Psalm 111:4

Pamiętnymi uczynił swe cuda; miłosierny i litościwy jest PAN.

Psalm 111:5

Dał pokarm tym, którzy się go boją, pamięta wiecznie o swoim przymierzu.

Psalm 111:6

Okazał swemu ludowi potęgę swoich dzieł, dając mu dziedzictwo pogan.

Psalm 111:7

Dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne  wszystkie jego przykazania;

Psalm 111:8

Ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i prawości.

Psalm 111:9

Zesłał swemu ludowi odkupienie, ustanowił na wieki swoje przymierze; jego imię jest święte i straszne.

Psalm 111:10

Bojaźń PANA jest początkiem mądrości; prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania; jego chwała trwa na wieki.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj