Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Jana 13: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezus obmywa stopy uczniom

Ewangelia Jana 13:1

A przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.

Ewangelia Jana 13 i obmywanie stóp uczniom przez Jezusa / ilustracja: Sylvester0102 / Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License

Ewangelia Jana 13 i obmywanie stóp uczniom przez Jezusa / ilustracja: Sylvester0102 / Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License

Ewangelia Jana 13:2

A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł, aby go wydać;

Ewangelia Jana 13:3

Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w jego ręce i że od Boga wyszedł, i do Boga idzie;

Ewangelia Jana 13:4

Wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się.

Ewangelia Jana 13:5

Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom, i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany.

Ewangelia Jana 13:6

I podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi?

Ewangelia Jana 13:7

Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz.

Ewangelia Jana 13:8

Piotr mu powiedział: Nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.

Ewangelia Jana 13:9

Wtedy Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę.

Ewangelia Jana 13:10

Jezus mu odpowiedział: Kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy.

Ewangelia Jana 13:11

Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.

Ewangelia Jana 13:12

Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?

Ewangelia Jana 13:13

Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.

Ewangelia Jana 13:14

Jeśli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi.

Ewangelia Jana 13:15

Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem.

Ewangelia Jana 13:16

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał.

Ewangelia Jana 13:17

Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni, gdy tak uczynicie.

„Jeden z was mnie zdradzi”

Ewangelia Jana 13:18

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło Pismo: Ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę.

Ewangelia Jana 13:19

Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem.

Ewangelia Jana 13:20

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.

Ewangelia Jana 13:21

To powiedziawszy, Jezus wzruszył się w duchu i oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda.

Ewangelia Jana 13:22

Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, niepewni, o kim to mówił.

Ewangelia Jana 13:23

A jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, położył się na piersi Jezusa.

Ewangelia Jana 13:24

Skinął więc na niego Szymon Piotr, aby się wypytał, kto jest tym, o którym mówił.

Ewangelia Jana 13:25

A on, położywszy się na piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest?

Ewangelia Jana 13:26

Jezus odpowiedział: To ten, któremu podam umoczony kawałek chleba. A umoczywszy kawałek chleba, dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona.

Ewangelia Jana 13:27

A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego: Co masz robić, rób szybko.

Ewangelia Jana 13:28

Żaden jednak z obecnych przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział.

Ewangelia Jana 13:29

A ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział: Nakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim.

Ewangelia Jana 13:30

Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. A była noc.

Nowe przykazanie

Ewangelia Jana 13:31

A gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz jest uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony.

Ewangelia Jana 13:32

A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to go też Bóg uwielbi sam w sobie, i to wkrótce go uwielbi.

Ewangelia Jana 13:33

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie – tak i wam teraz mówię.

Ewangelia Jana 13:34

Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali.

Ewangelia Jana 13:35

Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować.

Jezus zapowiada zaparcie się Piotra

Ewangelia Jana 13:36

Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz.

Ewangelia Jana 13:37

Wtedy Piotr powiedział mu: Panie, czemu teraz nie mogę iść za tobą? Moje życie oddam za ciebie.

Ewangelia Jana 13:38

Jezus mu odpowiedział: Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj