Psalm 115:1

Nie nam, PANIE, nie nam, ale twemu imieniu daj chwałę za twoje miłosierdzie i prawdę.

Psalm 115:2

Czemu mają mówić poganie: Gdzież teraz jest ich Bóg?

Psalm 115:3

A nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.

Psalm 115:4

Ich bożki to srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich.

Psalm 115:5

Usta mają, ale nie mówią; mają oczy, ale nie widzą.

Psalm 115:6

Uszy mają, ale nie słyszą; mają nozdrza, ale nie czują.

Psalm 115:7

Ręce mają, ale nie dotykają; mają nogi, ale nie chodzą; ani gardłem swoim nie wydają głosu.

Psalm 115:8

Niech będą do nich podobni ci, którzy je robią, i wszyscy, którzy im ufają.

Psalm 115:9

Izraelu, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 115:10

Domu Aarona, ufaj PANU; on jest ich pomocą i tarczą.

Psalm 115:11

Wy, którzy się boicie PANA, ufajcie PANU; on jest ich pomocą i tarczą.

Psalm 115:12

 PAN pamięta o nas, będzie błogosławił; będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Aarona.

Psalm 115:13

Będzie błogosławił tym, którzy boją się PANA, i małym, i wielkim.

Psalm 115:14

Rozmnoży was PAN, was i waszych synów.

Psalm 115:15

Błogosławieni jesteście przez PANA, który stworzył niebo i ziemię.

Psalm 115:16

Niebiosa są niebiosami PANA, ale ziemię dał synom ludzkim.

Psalm 115:17

Umarli nie będą chwalili PANA ani nikt z tych, którzy zstępują do miejsca milczenia.

Psalm 115:18

Ale my będziemy błogosławili PANA, odtąd aż na wieki.
Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj