Księga Liczb 30:1

 Potem Mojżesz powiedział do naczelników pokoleń pośród synów Izraela: Oto co PAN rozkazał. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 1:4-16; Liczb 7:2; Liczb 34:17-28; Wyjścia 18:25; Powtórzonego Prawa 1:13-17

Księga Liczb 30:2

Jeśli mężczyzna złoży PANU ślub lub przysięgę i zwiąże swoją duszę zobowiązaniem, to nie złamie swego słowa; wypełni wszystko według tego, co wyszło z jego ust.

Księga Liczb 30:2

Księga Liczb 30:2

Księga Liczb 30:3

Jeśli kobieta złoży PANU ślub i zwiąże się zobowiązaniem w domu swego ojca, w swojej młodości;

Księga Liczb 30:4

A jej ojciec usłyszy ślub i zobowiązanie, którym związała swoją duszę, a jej ojciec będzie milczał o tym, wtedy wszystkie jej śluby będą ważne i każde zobowiązanie, którym związała swą duszę, będzie ważne.

Księga Liczb 30:5

Lecz jeśli jej ojciec sprzeciwi się jej w dniu, kiedy usłyszy o wszystkich jej ślubach i zobowiązaniach, którymi związała swoją duszę, wtedy nie będą ważne; PAN przebaczy jej, gdyż jej ojciec sprzeciwił się temu.

Księga Liczb 30:6

Ale jeśli mając męża, złożyła ślub lub wypowiedziała swymi ustami coś, czym związała swoją duszę;

Księga Liczb 30:7

A jej mąż to usłyszał i milczał o tym w dniu, gdy to usłyszał, to jej śluby będą ważne i jej zobowiązania, którymi związała swoją duszę, będą ważne.

Księga Liczb 30:8

Lecz jeśli w dniu, gdy jej mąż usłyszał o tym, sprzeciwił się temu, to unieważnia jej ślub, który złożyła, i to, co wypowiedziała swymi ustami, czym związała swoją duszę; a PAN jej przebaczy.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 30:9

Ale każdy ślub wdowy i rozwiedzionej, którym związały swoją duszę, będzie ważny.

Księga Liczb 30:10

Lecz jeśli w domu swego męża złożyła ślub lub związała swoją duszę zobowiązaniem przysięgi;

Księga Liczb 30:11

A jej mąż usłyszał to i milczał o tym, i nie sprzeciwił się temu, wtedy wszystkie jej śluby będą ważne i każdy obowiązek, którym zobowiązała swoją duszę, będzie ważny.

Księga Liczb 30:12

Ale jeśli jej mąż sprzeciwił się temu w dniu, kiedy to usłyszał, to wszelki ślub i zobowiązanie, jakie padły z jej ust, będą nieważne; jej mąż je unieważnił; a PAN jej przebaczy.

Księga Liczb 30:13

Wszelki ślub i wszelką przysięgę zobowiązania na trapienie duszy może jej mąż potwierdzić lub może unieważnić.

Księga Liczb 30:14

A jeśli jej mąż będzie milczał dzień po dniu, to potwierdza wszystkie jej śluby i wszystkie jej zobowiązania, które ją wiążą.
Potwierdza je, ponieważ milczał o tym w dniu, kiedy je usłyszał;

Księga Liczb 30:15

Lecz jeśli je usłyszał i dopiero później unieważni, to poniesie jej nieprawość.

Księga Liczb 30:16

To są ustawy, które PAN przykazał Mojżeszowi, między mężem a jego żoną, między ojcem a jego córką w jej młodości, póki jest w domu swego ojca.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj