Księga Liczb 20:1

I przyszło całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Syn w pierwszym miesiącu.
I lud zamieszkał w Kadesz.
Tam umarła Miriam i tam została pogrzebana.

Księga Liczb 20:2

A gdy  zabrakło  wody dla ludu,  zebrali się  przeciw Mojżeszowi i Aaronowi.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „zabrakło…”  Wyjścia 15:23-24; Wyjścia 17:1-4
 „zebrali się…”  Liczb 11:1-6; Liczb 16:3; Liczb 16:19; Liczb 16:42; Liczb 21:5; Wyjścia 16:2; Wyjścia 16:7; Wyjścia 16:12; 1 Koryntian 10:10-11

Księga Liczb 20:3

Lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: Obyśmy umarli, gdy nasi bracia umarli przed PANEM.

Czytaj więcej -> Księga Liczb 11: A lud zaczął się skarżyć…

Księga Liczb 20:4

Dlaczego przyprowadziliście to zgromadzenie PANA na tę pustynię, abyśmy tu pomarli wraz z naszym bydłem?

Księga Liczb 20:5

Po co wyprowadziliście nas z Egiptu, aby nas wprowadzić na to złe miejsce; na miejsce, w którym nie ma ani zboża, ani fig, ani winogron, ani jabłek granatu, nie ma nawet wody do picia?

Księga Liczb 20:6

Wtedy Mojżesz i Aaron przeszli sprzed ludu przed wejście do Namiotu Zgromadzenia i upadli na twarze.
A chwała PANA ukazała się im.

Księga Liczb 20:7

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 20:8

Weź laskę, zgromadźcie cały lud, ty i twój brat Aaron, i przemówcie na ich oczach do tej skały, a ona wyda z siebie wodę; wydobędziesz dla nich wodę ze skały i dasz pić całemu zgromadzeniu oraz ich zwierzętom.

Księga Liczb 20:9

Wziął więc Mojżesz laskę sprzed oblicza PANA, tak jak mu rozkazał.

Księga Liczb 20:10

I Mojżesz z Aaronem zgromadzili cały lud przed skałą, i Mojżesz mówił do nich: Słuchajcie teraz, buntownicy! Czy z tej skały mamy wyprowadzić dla was wodę?

Księga Liczb 20:11

Następnie Mojżesz podniósł rękę i uderzył swoją laską dwa razy w skałę.
Wtedy wypłynęła obficie woda i napiło się zgromadzenie oraz jego bydło.

Księga Liczb 20:11

Księga Liczb 20:11

Księga Liczb 20:12

I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona: Ponieważ nie uwierzyliście mi, by mnie poświęcić na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję.

Księga Liczb 20:13

To są wody Meriba, gdzie synowie Izraela spierali się z PANEM i został poświęcony w nich.

Księga Liczb 20:14

Potem Mojżesz wysłał z Kadesz posłańców do króla Edomu, mówiąc: Tak mówi twój brat Izrael: Ty znasz całą udrękę, która nas spotkała;

Księga Liczb 20:15

Jak nasi ojcowie zstąpili do Egiptu i mieszkaliśmy w Egipcie wiele lat; i Egipcjanie dręczyli nas i naszych ojców;

Księga Liczb 20:16

I wołaliśmy do PANA, a wysłuchał naszego głosu i posłał Anioła, i wyprowadził nas z Egiptu.
Teraz jesteśmy w Kadesz, w mieście przy twojej granicy.

Księga Liczb 20:17

Pozwól nam, proszę, przejść przez twoją ziemię; nie pójdziemy przez pola ani przez winnice i nie będziemy pić wód ze studni.
Pójdziemy drogą królewską, nie zboczymy ani w prawo, ani w lewo, dopóki nie przejdziemy twoich granic.

Księga Liczb 20:18

Edom odpowiedział mu: Nie przejdziesz przez moją ziemię, bo inaczej wyjdę przeciwko tobie z mieczem.

Księga Liczb 20:19

I synowie Izraela powiedzieli mu: Pójdziemy główną drogą, a jeśli będziemy pili twoją wodę, my i nasze zwierzęta, zapłacimy za to.
Niczego innego nie żądamy; tylko przejdziemy pieszo.

Księga Liczb 20:20

A on odpowiedział: Nie przejdziesz.
I Edom wyruszył naprzeciwko nim z licznym ludem i mocną ręką.

Księga Liczb 20:21

Tak Edom nie pozwolił Izraelowi przejść przez swoje granice.
Izrael więc odstąpił od niego.

Księga Liczb 20:22

I synowie Izraela, całe zgromadzenie, wyruszyli z Kadesz i przyszli do góry Hor.

Księga Liczb 20:23

I PAN powiedział do Mojżesza i Aarona na górze Hor, na granicy ziemi Edomu:

Księga Liczb 20:24

Aaron zostanie przyłączony do swego ludu; nie wejdzie bowiem do ziemi, którą dałem synom Izraela, ponieważ sprzeciwiliście się mojemu słowu przy wodach Meriba.

Księga Liczb 20:25

Weź Aarona i jego syna Eleazara i przyprowadź ich na górę Hor;

Księga Liczb 20:26

I zdejmij z Aarona jego szaty, a ubierz w nie jego syna Eleazara.
Aaron zaś zostanie przyłączony do swego ludu i tam umrze.

Księga Liczb 20:27

I Mojżesz uczynił tak, jak PAN rozkazał; i wstąpili na górę Hor na oczach całego zgromadzenia.

Księga Liczb 20:28

Mojżesz zdjął z Aarona jego szaty i ubrał w nie jego syna Eleazara.
Aaron umarł tam na wierzchu góry, a Mojżesz i Eleazar zeszli z góry.

Księga Liczb 20:29

Gdy całe zgromadzenie zobaczyło, że Aaron nie żyje, opłakiwał Aarona cały dom Izraela przez trzydzieści dni.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj