Psalm 144:1

<Pieśń Dawida>
Błogosławiony PAN, moja skała, który zaprawia moje ręce do walki, a moje palce do wojny.

Psalm 144:2

 Moje miłosierdzie  i  moja twierdza , moja warownia, mój wybawiciel i moja tarcza; ten, któremu ufam,  on mi poddaje  mój lud.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Moje miłosierdzie”  hebr. moja łaska
 „moja twierdza”  2 Samuela 22:2-3; 2 Samuela 22:40-48; Jeremiasza 16:19
 „on mi poddaje”  Psalm 18:47; Psalm 110:3

Psalm 144:3

PANIE, czym jest człowiek, że zwracasz na niego uwagę? Albo syn człowieczy, że go poważasz?

Psalm 144:4

Człowiek jest podobny do marności; jego dni jak cień, który przemija.

Psalm 144:5

PANIE, nachyl twoich niebios i zstąp; dotknij gór, a będą dymić.

Psalm 144:6

Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich; wypuść swoje strzały i poraź ich.

Psalm 144:7

Wyciągnij swą rękę z wysokości; wybaw mnie i ocal z wielkich wód, z rąk cudzoziemców;

Psalm 144:8

Których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 144:9

Boże, zaśpiewam tobie nową pieśń; będę ci śpiewał przy dźwiękach lutni i harfy o dziesięciu strunach.

Psalm 144:9

Psalm 144:9

Psalm 144:10

Ty dajesz królom zwycięstwo, a Dawida, swego sługę, wybawiasz od srogiego miecza.

Psalm 144:11

Wybaw mnie i ocal z rąk cudzoziemców, których usta mówią kłamstwo, a ich prawica jest prawicą fałszywą;

Psalm 144:12

Aby nasi synowie byli jak szczepy wyrosłe w swojej młodości, a nasze córki jak kamienie węgielne, wyrzeźbione na wzór pałacu;

Psalm 144:13

Aby nasze spichlerze były pełne, obficie zaopatrzone we wszystko, nasze stada rodziły tysiące i dziesięć tysięcy w naszych zagrodach;

Psalm 144:14

Aby nasze woły były tłuste, żeby nie było włamań ani ucieczek, ani narzekania na naszych ulicach.

Psalm 144:15

Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje.
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj