Księga Liczb 14:1

Wtedy całe zgromadzenie podniosło donośny lament i lud płakał tej nocy.

Księga Liczb 14:2

I wszyscy synowie Izraela szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi; i całe zgromadzenie mówiło do nich: Obyśmy pomarli w ziemi Egiptu albo na tej pustyni!

Księga Liczb 14:3

Po co PAN prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu?

Księga Liczb 14:4

I mówili między sobą: Ustanówmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu.

Księga Liczb 14:5

Wtedy Mojżesz i Aaron upadli na twarz przed całym zgromadzeniem synów Izraela.

Księga Liczb 14:6

A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, którzy byli wśród tych, co wyszpiegowali ziemię, rozdarli swoje szaty;

Księga Liczb 14:7

I powiedzieli do całego zgromadzenia synów Izraela: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją wyszpiegować, jest ziemią bardzo dobrą.

Księga Liczb 14:8

Jeśli PAN upodoba nas sobie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da ją nam – tę ziemię, która opływa mlekiem i miodem.

Księga Liczb 14:9

Tylko nie buntujcie się przeciwko PANU ani nie bójcie się ludu tej ziemi, bo będą naszym chlebem; ich obrona odwróciła się od nich, a PAN jest z nami.
Nie bójcie się ich.

Księga Liczb 14:10

I całe zgromadzenie mówiło, aby ich ukamienować; ale chwała PANA ukazała się wszystkim synom Izraela nad Namiotem Zgromadzenia.

Księga Liczb 14:11

I PAN powiedział do Mojżesza: Jak długo ten lud będzie mnie drażnić? Jak długo nie będzie mi wierzyć pomimo tych wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem?

Księga Liczb 14:12

 Uderzę  ich  zarazą  i wydziedziczę, a ciebie  uczynię  narodem większym i silniejszym niż oni.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Uderzę…”  Liczb 16:46-49; Liczb 25:9; Wyjścia 5:3; 2 Samuela 24:1; 2 Samuela 24:12-15
 „uczynię…”  Wyjścia 32:10
Powiązane artykuły *  Zaraza  i cuda Pana Jezusa

Księga Liczb 14:13

Lecz Mojżesz powiedział do PANA: Usłyszą o tym Egipcjanie, spośród których wyprowadziłeś ten lud swoją mocą;

Księga Liczb 14:14

I opowiedzą o tym obywatelom tej ziemi.
Gdyż słyszeli, że ty, PANIE, jesteś pośród tego ludu, że ty, PANIE, bywasz widziany twarzą w twarz, że twój obłok stoi nad nimi i że kroczysz przed nimi w słupie obłoku za dnia, a w słupie ognia w nocy.

Księga Liczb 14:15

Gdybyś więc zabił ten lud jak jednego człowieka, to narody, które słyszały o twojej sławie, mówiłyby tak:

Księga Liczb 14:16

Ponieważ PAN nie mógł wprowadzić tego ludu do ziemi, którą im przysiągł, to zabił ich na pustyni.

Księga Liczb 14:17

Teraz więc proszę, niech się okaże wielka moc mojego PANA, jak powiedziałeś:

Księga Liczb 14:18

PAN nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia.

Księga Liczb 14:19

Przebacz, proszę, nieprawość twego ludu według wielkości twego miłosierdzia, tak jak przebaczałeś temu ludowi od Egiptu aż dotąd.

Księga Liczb 14:19

Księga Liczb 14:19

Księga Liczb 14:20

Wtedy PAN powiedział: Przebaczyłem według twego słowa.

Księga Liczb 14:21

Ale jak żyję i jak cała ziemia jest napełniona chwałą PANA;

Księga Liczb 14:22

Tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie i nie słuchali mego głosu;

Księga Liczb 14:23

Nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągłem ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej.

Księga Liczb 14:24

Ale mojego sługę Kaleba za to, że był w nim inny duch i trwał całkowicie przy mnie, wprowadzę do ziemi, do której wszedł, a jego potomstwo ją odziedziczy.

Księga Liczb 14:25

A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, to jutro zawróćcie i wyruszcie na pustynię, w kierunku Morza Czerwonego.

Księga Liczb 14:26

Ponadto PAN powiedział do Mojżesza i Aarona:

Księga Liczb 14:27

Jak długo mam znosić ten zły lud, który szemrze przeciwko mnie? Słyszałem szemrania synów Izraela, jakie mówią przeciwko mnie.

Księga Liczb 14:28

Powiedz im: Jak żyję, mówi PAN, uczynię wam, jak mówiliście do moich uszu.

Księga Liczb 14:29

Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy spisani wśród was, w pełnej liczbie, od dwudziestu lat wzwyż, którzy szemraliście przeciwko mnie;

Księga Liczb 14:30

Nie wejdziecie do tej ziemi, którą przysiągłem dać wam na mieszkanie, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna;

Księga Liczb 14:31

A wasze dzieci, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one zobaczą ziemię, którą wy wzgardziliście.

Księga Liczb 14:32

Wasze trupy zaś legną na tej pustyni;

Księga Liczb 14:33

A wasi synowie będą się tułali po tej pustyni przez czterdzieści lat i poniosą karę za wasze cudzołóstwa, aż wasze trupy zniszczeją na pustyni.

Księga Liczb 14:34

Według liczby dni, w ciągu których wyszpiegowaliście ziemię, to znaczy czterdzieści dni, dzień za rok, będziecie ponosić karę za wasze nieprawości przez czterdzieści lat i poznacie pomstę za odstąpienie ode mnie.

Księga Liczb 14:35

Ja, PAN, powiedziałem, że tak postąpię z całym tym niegodziwym zgromadzeniem, które się zmówiło przeciwko mnie; na tej pustyni zginą i tu pomrą.

Księga Liczb 14:36

Wtedy mężczyźni, których Mojżesz wysłał na wyszpiegowanie ziemi, a po powrocie pobudzili całe zgromadzenie do szemrania przeciwko niemu, rozpuszczając złą wieść o tej ziemi;

Księga Liczb 14:37

Ci mężczyźni, którzy rozpowiadali złą wieść o ziemi, pomarli przed PANEM wskutek plagi.

Księga Liczb 14:38

 Lecz Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, pozostali żywi spośród tych mężczyzn, którzy poszli wyszpiegować ziemię.

Księga Liczb 14:39

I Mojżesz powtórzył te słowa wszystkim synom Izraela, i lud bardzo płakał.

Księga Liczb 14:40

Wstali więc wcześnie rano, wstąpili na szczyt góry i powiedzieli: Oto jesteśmy, pójdziemy na to miejsce, o którym PAN nam powiedział, bo zgrzeszyliśmy.

Księga Liczb 14:41

Lecz Mojżesz powiedział im: Dlaczego przekraczacie słowo PANA? To się wam nie uda.

Księga Liczb 14:42

Nie wyruszajcie, ponieważ nie ma PANA wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych wrogów.

Księga Liczb 14:43

Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i polegniecie od miecza.
Ponieważ odwróciliście się od PANA, to PAN nie będzie z wami.

Księga Liczb 14:44

Oni jednak uparli się, by wejść na szczyt góry.
Lecz arka przymierza PANA i Mojżesz nie oddalili się z obozu.

Księga Liczb 14:45

Wtedy Amalekici i Kananejczycy mieszkający na tej górze zstąpili, pobili ich i ścigali aż do Chormy.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj