Księga Przysłów 29: tekst

Księga Przysłów 29:1

Człowiek, który czyni twardym swój kark mimo częstych nagan, zostanie nagle zniszczony i pozbawiony ratunku.

Księga Przysłów 29:2

Gdy sprawiedliwi są u władzy, lud się weseli, a gdy panują niegodziwi, lud wzdycha.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„sprawiedliwi” Przysłów 11:10; Przysłów 28:12; Przysłów 28:28; Estery 8:15; Psalm 72:1-7; Izajasza 32:1-2; Jeremiasza 23:5-6; Objawienia 11:15
„u władzy” lub: powiększeni
„niegodziwi” Estery 3:15; Kaznodziei 10:5; Mateusza 2:3; Mateusza 2:16

Księga Przysłów 29:3

Kto miłuje mądrość, raduje swego ojca, a kto zadaje się z nierządnicami, trwoni majątek.

Księga Przysłów 29:4

Król utwierdza ziemię sądem, ale kto przyjmuje dary, burzy ją.

Księga Przysłów 29:5

Człowiek, który pochlebia swemu bliźniemu, rozciąga sieć przed jego nogami.

Księga Przysłów 29:6

Grzech złego człowieka jest jego sidłem, ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się.

Księga Przysłów 29:7

Sprawiedliwy zważa na sprawę ubogich, a niegodziwemu nie zależy na jej poznawaniu.

Księga Przysłów 29:8

Szydercy prowadzą miasto w sidła, ale mądrzy odwracają gniew.

Księga Przysłów 29:9

Jeśli mądry człowiek spiera się z głupim, czy się gniewa, czy się śmieje, nie ma pokoju.

Księga Przysłów 29:10

Krwiożercy nienawidzą prawego, ale sprawiedliwi szukają jego duszy.

Księga Przysłów 29:11

Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później.

Księga Przysłów 29:12

Jeśli władca słucha kłamstw, to wszyscy jego słudzy są niegodziwi.

Księga Przysłów 29:13

 Ubogi i zdzierca spotykają się, a PAN obu oświeca oczy.

Księga Przysłów 29:14

Tron króla, który sądzi ubogich według prawdy, będzie umocniony na wieki.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 29:15

Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne dziecko przynosi wstyd swojej matce.

Księga Przysłów 29:16

Gdy niegodziwi się mnożą, to mnoży się i przestępstwo, lecz sprawiedliwi ujrzą ich upadek.

Księga Przysłów 29:17

Karć swego syna, a da ci odpocząć i przyniesie rozkosz twojej duszy.

Księga Przysłów 29:18

Gdy nie ma proroctwa, lud ginie, a kto przestrzega prawa, jest błogosławiony.

Księga Przysłów 29:19

Sługi nie poprawi się słowami, bo choć rozumie, jednak nie odpowiada.

Księga Przysłów 29:20

Widzisz człowieka, który jest pochopny w swoich słowach? Więcej nadziei dla głupca niż dla niego.

Księga Przysłów 29:21

Kto czule wychowuje sługę od młodości, na ostatek będzie go miał za syna.

Księga Przysłów 29:22

 Człowiek gniewliwy wszczyna spór, a człowiek porywczy mnoży grzechy.

Księga Przysłów 29:23

Pycha człowieka poniża go, ale pokorny w duchu dostąpi chwały.

Księga Przysłów 29:23

Księga Przysłów 29:23

Księga Przysłów 29:24

Wspólnik złodzieja nienawidzi swojej duszy; słyszy przekleństwa, a nie wydaje go.

Księga Przysłów 29:25

Strach przed człowiekiem zastawia sidła, ale kto ufa PANU, będzie bezpieczny.

Księga Przysłów 29:26

Wielu zabiega o względy władcy, ale sąd każdego człowieka pochodzi od PANA.

Księga Przysłów 29:27

Bezbożny budzi odrazę w sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi odrazę w niegodziwych.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały