Psalm 99:1

PAN króluje, niech drżą narody; siedzi między cherubinami, niech zachwieje się ziemia.

Psalm 99:2

Wielki jest PAN na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody.

Psalm 99:3

Niech wysławiają twoje wielkie i straszne imię, bo jest święte.

Psalm 99:4

Moc króla miłuje sąd, ty ustanowiłeś słuszność, ty wykonujesz sąd i sprawiedliwość w Jakubie.

Psalm 99:5

Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon u podnóżka jego stóp, bo on jest święty.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 99:6

Mojżesz i Aaron wśród jego kapłanów, a Samuel wśród tych, którzy wzywają jego imienia; wołali do PANA, a on ich wysłuchał.

Psalm 99:7

W słupie obłoku mówił do nich, a oni strzegli jego świadectw i praw, które im dał.

Psalm 99:8

PANIE, nasz Boże, ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem, który przebacza, choć karałeś ich za ich występki.

Psalm 99:9

Wywyższajcie PANA, naszego Boga, i oddajcie pokłon na jego świętej górze, bo PAN, nasz Bóg, jest święty.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj