Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 4: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Piotr i Jan przed Radą

Dzieje Apostolskie 4:1

A gdy mówili to do ludzi, nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze;

Dzieje Apostolskie 4:2

Oburzeni, że nauczają ludzi i głoszą w Jezusie powstanie z martwych.

Dzieje Apostolskie 4:3

Schwytali ich i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia, bo był już wieczór.

Dzieje Apostolskie 4:4

A wielu z tych, którzy słyszeli słowo, uwierzyło. A mężczyzn było w liczbie około pięciu tysięcy.

Dzieje Apostolskie 4:5

Nazajutrz zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi i uczeni w Piśmie;

Dzieje Apostolskie 4:6

I Annasz, najwyższy kapłan, i Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu najwyższych kapłanów.

Dzieje Apostolskie 4:7

Postawili ich na środku i pytali: Jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście?

Dzieje Apostolskie 4:8

Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraela;

Dzieje Apostolskie 4:9

Jeśli my dziś mamy być przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświadczonego choremu człowiekowi, dzięki czemu został on uzdrowiony;

Dzieje Apostolskie 4:10

Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy.

Dzieje Apostolskie 4:11

On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym.

Dzieje Apostolskie 4:12

I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 4:13

Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem.

Dzieje Apostolskie 4:14

Widząc też, że stoi z nimi uzdrowiony człowiek, nie mogli nic przeciwko temu powiedzieć.

Dzieje Apostolskie 4:15

Rozkazali im więc opuścić Radę i naradzali się między sobą.

Dzieje Apostolskie 4:16

Mówili: Co zrobimy z tymi ludźmi? Bo to, że dokonali oczywistego cudu, wiadomo wszystkim mieszkańcom Jerozolimy i nie możemy temu zaprzeczyć.

Dzieje Apostolskie 4:17

Lecz żeby się to bardziej nie rozchodziło wśród ludzi, zabrońmy im pod groźbą mówić do kogokolwiek w to imię.

Dzieje Apostolskie 4:18

A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa.

Dzieje Apostolskie 4:19

Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga.

Dzieje Apostolskie 4:20

My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.

Dzieje Apostolskie 4:21

A oni zagrozili im, a nie znajdując żadnej podstawy do ich ukarania, wypuścili ich ze względu na ludzi, bo wszyscy chwalili Boga za to, co się stało.

Dzieje Apostolskie 4:22

Człowiek bowiem, na którym dokonał się cud uzdrowienia, miał ponad czterdzieści lat.

Dzieje Apostolskie 4:23

A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili naczelni kapłani i starsi.

Wierzący modlą się o odwagę

Dzieje Apostolskie 4:24

A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest;

Dzieje Apostolskie 4:25

Który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy?

Dzieje Apostolskie 4:26

Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi.

Dzieje Apostolskie 4:27

Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś;

Dzieje Apostolskie 4:28

Aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać.

Dzieje Apostolskie 4:29

A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo;

Dzieje Apostolskie 4:30

Gdy ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię twego świętego Syna, Jezusa.

Dzieje Apostolskie 4:31

A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.

Mieli wszystko wspólne

Dzieje Apostolskie 4:32

A to mnóstwo wierzących miało jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.

Dzieje Apostolskie 4:33

Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi.

Dzieje Apostolskie 4:34

Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali;

Dzieje Apostolskie 4:35

I kładli u stóp apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb.

Dzieje Apostolskie 4:36

Także Józef, lewita pochodzący z Cypru, zwany przez apostołów Barnabą, to jest człowiekiem pocieszenia,

Dzieje Apostolskie 4:37

sprzedał swoją posiadłość. Otrzymane pieniądze przyniósł i położył przed apostołami.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj