Księga Wyjścia 35:1

Potem Mojżesz zebrał całe zgromadzenie synów Izraela i mówił do nich: Oto są słowa, które PAN rozkazał, abyście je wypełnili.

Księga Wyjścia 35:2

Przez sześć dni będzie wykonywana praca, ale siódmy dzień będzie dla was świętem, szabatem odpoczynku dla PANA.
Kto w nim wykona pracę, poniesie śmierć.

Księga Wyjścia 35:3

Nie rozniecicie ognia w żadnym z waszych mieszkań w dzień szabatu.

Księga Wyjścia 35:4

Mojżesz powiedział też do całego zgromadzenia synów Izraela: Oto słowo, które PAN przykazał:

Księga Wyjścia 35:5

Złóżcie PANU dar od siebie: każdy, kto jest ochotnego serca, niech przyniesie PANU dar: złoto, srebro i miedź;

Księga Wyjścia 35:6

Błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior i kozią sierść;

Księga Wyjścia 35:7

I skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, i drewno akacjowe;

Księga Wyjścia 35:8

 Oliwę do oświetlenia, wonności na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło;

Księga Wyjścia 35:9

Kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału.

Księga Wyjścia 35:10

A wszyscy spośród was, którzy są uzdolnieni, przyjdą i będą robić wszystko, co PAN rozkazał:

Księga Wyjścia 35:11

Przybytek, jego namiot i przykrycie, haczyki do niego i deski, drążki do niego, słupy i podstawki;

Księga Wyjścia 35:12

Arkę i drążki do niej, przebłagalnię i zasłonę do osłonięcia;

Księga Wyjścia 35:13

Stół i drążki do niego, wszystkie jego naczynia i chleby pokładne;

Księga Wyjścia 35:14

Świecznik do oświetlenia i jego przybory, lampy do niego i oliwę do świecenia.

Księga Wyjścia 35:15

Także ołtarz kadzenia z drążkami do niego, olejek do namaszczania, wonne kadzidło i zasłonę do wejścia do przybytku;

Księga Wyjścia 35:16

Ołtarz całopalenia, miedzianą kratę do niego, drążki i wszystkie naczynia do niego, kadź i jej podstawę;

Księga Wyjścia 35:17

Zasłony do dziedzińca, słupy i podstawki do nich, zasłonę do wejścia na dziedziniec.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 35:18

Kołki do przybytku i kołki do dziedzińca z ich sznurami.

Księga Wyjścia 35:19

Szaty służebne do usługiwania w Miejscu Świętym, święte szaty kapłana Aarona i szaty dla jego synów, do sprawowania urzędu kapłańskiego.

Księga Wyjścia 35:20

Wtedy całe zgromadzenie synów Izraela odeszło od Mojżesza.

Księga Wyjścia 35:21

I przyszedł każdy, kogo serce pobudziło, i każdy, w którym duch był ochoczy; i przynieśli PANU dar do wykonania Namiotu Zgromadzenia, na wszelką służbę w nim i na święte szaty.

Księga Wyjścia 35:22

Przychodzili więc mężczyźni i kobiety, każdy, kto był ochotnego serca, i przynosili bransoletki, kolczyki, pierścienie, naszyjniki i wszelkie złote przedmioty i każdy przynosił PANU ofiarę ze złota.

Księga Wyjścia 35:23

Każdy też, kto miał błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn, bisior, kozią sierść, skóry baranie farbowane na czerwono i skóry borsucze, przynosił je.

Księga Wyjścia 35:24

Każdy, kto ofiarował dar ze srebra i miedzi, przynosił na ofiarę dla PANA; każdy też, kto miał drewno akacjowe, do wszelkiej pracy tej służby, przynosił je.

Księga Wyjścia 35:25

I wszystkie uzdolnione kobiety przędły swymi rękami i przynosiły to, co naprzędły: z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru.

Księga Wyjścia 35:26

A wszystkie kobiety, których serca były obdarzone zdolnością, przędły kozią sierść.

Księga Wyjścia 35:27

Przełożeni zaś przynosili kamienie onyksu i kamienie do osadzenia efodu i pektorału;

Księga Wyjścia 35:28

Także wonności i oliwę do świecenia i na olejek do namaszczania, i na wonne kadzidła.

Księga Wyjścia 35:29

Wszyscy synowie Izraela przynosili PANU dobrowolną ofiarę, każdy mężczyzna i każda kobieta, w których było serce ochocze do składania ofiar na każde dzieło, które PAN przez Mojżesza rozkazał wykonać.

Księga Wyjścia 35:30

 Potem Mojżesz powiedział do synów Izraela: Oto PAN powołał po imieniu Besalela, syna Uriego, syna Chura, z pokolenia Judy;

Księga Wyjścia 35:31

I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle;

Księga Wyjścia 35:32

Aby umiejętnie wymyślał wzory, aby wyrabiał ze złota, srebra i miedzi;

Księga Wyjścia 35:33

Do obrabiania kamieni do oprawy, do ciosania drewna, aby wykonał wszelkie rodzaje dzieła.

Księga Wyjścia 35:34

Włożył mu w serce też zdolność, aby mógł uczyć innych, on, i Oholiab, syn Achisamaka, z pokolenia Dana.

Księga Wyjścia 35:35

Napełnił ich mądrością serca, aby wykonywali wszelkie rzemiosło rytownicze, obmyślania projektów, hafciarskie z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i bisioru i tkackie, aby obmyślali i zręcznie wykonywali każdą pracę.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj