Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 2:1

Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły?

Psalm 2:2

 Królowie  ziemscy powstają, a  władcy  naradzają się wspólnie przeciwko  PANU i jego  pomazańcowi , mówiąc:

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Królowie  Psalm 2:10; Psalm 48:4; Psalm 110:5; Mateusza 2:16; Łukasza 13:31; Łukasza 23:11,12; Dzieje 12:1-6; Objawienia 17:12-14
 władcy  Mateusza 26:3,59; Mateusza 27:1; Dzieje 4:5-8
 PANU  Wyjścia 16:7; Przysłów 21:30; Jana 15:23; Dzieje 9:4
 pomazańcowi  Psalm 45:7; Psalm 89:20; Izajasza 61:1; Jana 1:41; Jana 3:34; Dzieje 10:38; Hebrajczyków 1:9

Psalm 2:3

Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta.

Psalm 2:4

Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził.

Psalm 2:5

Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży:

Psalm 2:6

Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze.

Psalm 2:7

Ogłaszam więc postanowienie PANA! Powiedział do Mnie: Ty jesteś Moim Synem, dziś Ciebie zrodziłem.

Psalm 2:7

Psalm 2:7

Psalm 2:8

Zażądaj tylko, a dam Ci w dziedzictwo narody i w posiadanie krańce ziemi.

Psalm 2:9

Ujarzmisz je berłem żelaznym, skruszysz jak gliniane naczynie.

Psalm 2:10

Zrozumcie więc królowie, ziemscy sędziowie przyjmijcie przestrogę!

Psalm 2:11

Służcie PANU w bojaźni, radujcie się z drżeniem!

Psalm 2:12

Ucałujcie Syna, aby się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, bo łatwo Go rozgniewać! Szczęśliwi wszyscy, którzy szukają w Nim schronienia.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj