Psalm 90: treść

Psalm 90:1

<Modlitwa Mojżesza, męża Bożego.>
Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie.

Psalm 90:2

Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem.

Psalm 90:3

Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy.

Psalm 90:4

Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna.

Psalm 90:5

Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku.

Psalm 90:6

Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha.

Psalm 90:7

Giniemy bowiem od twego gniewu i jesteśmy przerażeni twoją zapalczywością.

Psalm 90:8

Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle twego oblicza.

Psalm 90:9

Wszystkie nasze dni przemijają z powodu twego gniewu, nasze lata nikną jak westchnienie.

Psalm 90:9

Psalm 90:10

Liczbą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli sił starczy, lat osiemdziesiąt, a to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy.

Psalm 90:11

Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość? 

Psalm 90:12

Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości.

Psalm 90:13

Powróć, PANIE.
Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami.

Zobacz plan czytania Biblii w rok – TUTAJ

Psalm 90:14

Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni.

Psalm 90:15

Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś; według lat, w których zaznaliśmy zła.

Psalm 90:16

Niech się ukaże twoim sługom twoje dzieło, a twoja chwała ich synom.

Psalm 90:17

Niech dobroć PANA, naszego Boga, będzie z nami; i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk; utwierdź dzieło naszych rąk!

Psalm 90: przekład Czesława Miłosza (audio)

Psalm 90: wersja muzyczna

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj