Psalm 126:1

<Pieśń stopni>
Gdy PAN odwrócił niewolę Syjonu, byliśmy jak we śnie.

Psalm 126:2

Wtedy usta nasze napełniły się śmiechem, a nasz język radością; wtedy mówiono między narodami: PAN uczynił wielkie rzeczy dla nich.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 126:3

PAN uczynił dla nas wielkie rzeczy i z tego się radujemy.

Psalm 126:4

Odwróć, PANIE, naszą niewolę jak strumienie na południu.

Psalm 126:5

Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością.

Psalm 126:6

 Kto wychodzi  z płaczem, niosąc  drogie ziarno ,  powróci  z radością, przynosząc swoje snopy.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Kto wychodzi…  Psalm 30:5; Hioba 11:13-17; Izajasza 61:3; Jeremiasza 50:4-5; Galacjan 6:7-8
 drogie ziarno  albo: kosz na ziarno
 powróci…  Izajasza 9:2,3; Łukasza 15:18-24; Dzieje 16:29-34; Objawienia 7:15-17
Psalm 126:6

Psalm 126:6

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj