Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Ezechiela 42: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Opis budynków świątynnych

Księga Ezechiela 42:1

I wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny w kierunku północy, i wprowadził mnie do tych komórek, które stały naprzeciwko obszaru wyznaczonego i naprzeciwko budowli, od strony północy.

Księga Ezechiela 42:2

Ich długość od strony północnych drzwi wynosiła sto łokci, a ich szerokość pięćdziesiąt łokci.

Księga Ezechiela 42:3

Naprzeciw dziedzińca wewnętrznego, który miał dwadzieścia łokci, i naprzeciw posadzki dziedzińca zewnętrznego, były krużganki naprzeciw krużganków na trzech poziomach.

Księga Ezechiela 42:4

A przed komórkami było przejście szerokie na dziesięć łokci wewnątrz i ścieżka do nich na jeden łokieć, a ich drzwi były od północy.

Księga Ezechiela 42:5

A górne komórki były węższe, ponieważ ich krużganki były szersze od tych w dolnej i środkowej części budowli.

Księga Ezechiela 42:6

Były bowiem trzypiętrowe, ale nie miały słupów jak słupy dziedzińców.
Dlatego były węższe niż dolne i środkowe, począwszy od ziemi.

Księga Ezechiela 42:7

A mur, który był na zewnątrz naprzeciw tych komórek w kierunku dziedzińca zewnętrznego przed komórkami, miał pięćdziesiąt łokci długości.

Księga Ezechiela 42:8

Długość bowiem komórek, które były na dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła pięćdziesiąt łokci, a tych przed świątynią – sto łokci.

Księga Ezechiela 42:9

A poniżej tych komórek było wejście od wschodu, przez które wchodzi się do nich z dziedzińca zewnętrznego.

Księga Ezechiela 42:10

Na szerokości muru dziedzińca od strony wschodniej naprzeciw obszaru wyznaczonego i naprzeciw budowli były także komórki.

Księga Ezechiela 42:11

A ścieżka przed nimi była taka sama jak ścieżka tamtych komórek, które znajdowały się po stronie północnej: miały taką samą długość i taką samą szerokość.
Takie same były ich wyjścia, ich drzwi oraz ich układ.

Księga Ezechiela 42:12

A drzwi do tych komórek, które były po stronie południowej, były podobne do drzwi na początku przejścia, właśnie tego przejścia przed murem w stronę wschodu, którędy się do nich wchodzi.

Księga Ezechiela 42:13

Wtedy powiedział do mnie: Komórki północne i komórki południowe, które są przed obszarem wyznaczonym, to komórki święte, gdzie kapłani, którzy zbliżają się do PANA, będą jadali najświętsze rzeczy.
Tam będą kłaść rzeczy najświętsze, ofiary z pokarmów, ofiary za grzech i ofiary za przewinienie.
Jest to bowiem miejsce święte.

Księga Ezechiela 42:14

Gdy kapłani wejdą tam, nie wyjdą ze świątyni na dziedziniec zewnętrzny, ale tam złożą swoje szaty, w których służyli, bo są święte.
I założą inne szaty, i wtedy będą mogli zbliżyć się do tego, co należy do ludu.

Księga Ezechiela 42:15

A gdy ukończył mierzenie domu wewnętrznego, wyprowadził mnie w stronę bramy, która była zwrócona na wschód, i zmierzył zewsząd dokoła.

Księga Ezechiela 42:16

Prętem mierniczym zmierzył stronę wschodnią – pięćset prętów wokoło według pręta mierniczego.

Księga Ezechiela 42:17

Zmierzył także stronę północną – pięćset prętów wokoło według pręta mierniczego.

Księga Ezechiela 42:18

I zmierzył stronę południową – pięćset prętów mierniczych.

Księga Ezechiela 42:19

Potem obrócił się na stronę zachodnią i zmierzył – pięćset prętów według pręta mierniczego.

Księga Ezechiela 42:20

Zmierzył po czterech stronach mur zewsząd dokoła: długi na pięćset prętów i szeroki na pięćset prętów, aby oddzielić miejsce święte od pospolitego.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska więcej o Biblii Gdańskiej tutaj