Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Jana 8: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezus i kobieta cudzołożna

Ewangelia Jana 8:1

A Jezus poszedł na Górę Oliwną.

Ewangelia Jana 8:2

Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego.
I siadłszy, nauczał ich.

Ewangelia Jana 8:3

I przyprowadzili do niego uczeni w Piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku;

Ewangelia Jana 8:4

Powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa.

Ewangelia Jana 8:5

W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować.
A ty co mówisz?

Ewangelia Jana 8:6

A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć.
Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi.

Ewangelia Jana 8:7

A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.

Ewangelia Jana 8:8

I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi.

Ewangelia Jana 8:9

A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich.
Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku.

Ewangelia Jana 8:10

A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzież są ci, którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił?

Ewangelia Jana 8:11

Ona odpowiedziała: Nikt, Panie.
A Jezus powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam.
Idź i już więcej nie grzesz.

Jezus jako Światło świata

Ewangelia Jana 8:12

Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.

Ewangelia Jana 8:13

Powiedzieli więc do niego faryzeusze: Ty świadczysz sam o sobie, a twoje świadectwo nie jest prawdziwe.

Ewangelia Jana 8:14

Odpowiedział im Jezus: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak moje świadectwo jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. 
Lecz wy nie wiecie, skąd przyszedłem i dokąd idę.

Ewangelia Jana 8:15

Wy sądzicie według ciała, ale ja nie sądzę nikogo.

Ewangelia Jana 8:16

A choćbym i sądził, mój sąd jest prawdziwy, bo nie jestem sam, ale jestem ja i Ojciec, który mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:17

A w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe.

Ewangelia Jana 8:18

Ja jestem tym, który świadczy sam o sobie i świadczy o mnie Ojciec, który mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:19

Wtedy zapytali go: Gdzie jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca.
Gdybyście mnie znali, znalibyście i mego Ojca.

Ewangelia Jana 8:20

Te słowa mówił Jezus w skarbcu, nauczając w świątyni, a nikt go nie schwytał, bo jeszcze nie nadeszła jego godzina.

Ewangelia Jana 8:21

Wówczas Jezus znowu powiedział do nich: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i umrzecie w swoim grzechu.
Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie.

Ewangelia Jana 8:22

Wtedy Żydzi mówili: Czyż sam się zabije, skoro mówi: Gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie?

Ewangelia Jana 8:23

I powiedział do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka.
Wy jesteście z tego świata, ja zaś nie jestem z tego świata.

Ewangelia Jana 8:24

Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach.
Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.

Ewangelia Jana 8:25

Wtedy zapytali go: Kim ty jesteś? I odpowiedział im Jezus: Tym, kim wam od początku mówię.

Ewangelia Jana 8:26

Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia.
Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię na świecie to, co od niego słyszałem.

Ewangelia Jana 8:27

Nie zrozumieli jednak, że mówił im o Ojcu.

Ewangelia Jana 8:28

Dlatego Jezus powiedział do nich: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem, a nie czynię nic sam od siebie, ale mówię to, czego mnie nauczył mój Ojciec.

Ewangelia Jana 8:29

A ten, który mnie posłał, jest ze mną.
Ojciec nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co mu się podoba.

Ewangelia Jana 8:30

Gdy to mówił, wielu uwierzyło w niego.

Prawda was wyzwoli

Ewangelia Jana 8:31

Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami.

Ewangelia Jana 8:32

I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Ewangelia Jana 8:33

Odpowiedzieli mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu.
Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? 

Ewangelia Jana 8:34

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu.

Ewangelia Jana 8:35

A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki.

Ewangelia Jana 8:36

Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni.

Ewangelia Jana 8:37

Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz usiłujecie mnie zabić, bo moje słowo nie znajduje w was miejsca.

Ewangelia Jana 8:38

Ja mówię to, co widziałem u mego Ojca, a wy też robicie to, co widzieliście u waszego ojca.

Waszym ojcem jest diabeł

Ewangelia Jana 8:39

Odpowiedzieli mu: Naszym ojcem jest Abraham.
Jezus im powiedział: Gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama.

Ewangelia Jana 8:40

Lecz teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga.
Tego Abraham nie robił.

Ewangelia Jana 8:41

Wy spełniacie uczynki waszego ojca.
Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu.
Mamy jednego Ojca – Boga.

Ewangelia Jana 8:42

Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale on mnie posłał.

Ewangelia Jana 8:43

Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego że nie możecie słuchać mojego słowa.

Ewangelia Jana 8:44

Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca.
On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy.
Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Ewangelia Jana 8:45

A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.

Ewangelia Jana 8:46

Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? 

Ewangelia Jana 8:47

Kto jest z Boga, słucha słów Bożych.
Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.

Zanim Abraham był, ja jestem

Ewangelia Jana 8:48

Wtedy Żydzi mu odpowiedzieli: Czy nie dobrze mówimy, że jesteś Samarytaninem i masz demona? 

Ewangelia Jana 8:49

Jezus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy mnie znieważacie.

Ewangelia Jana 8:50

Ja nie szukam swojej chwały.
Jest ktoś, kto szuka i sądzi.

Ewangelia Jana 8:51

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie ujrzy śmierci.

Ewangelia Jana 8:52

Wtedy Żydzi powiedzieli do niego: Teraz wiemy, że masz demona.
Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz: Jeśli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci.

Ewangelia Jana 8:53

Czy ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który umarł? I prorocy poumierali.
Kim ty się czynisz? 

Ewangelia Jana 8:54

Jezus odpowiedział: Jeśli ja sam siebie chwalę, moja chwała jest niczym.
Mój Ojciec jest tym, który mnie chwali, o którym wy mówicie, że jest waszym Bogiem.

Ewangelia Jana 8:55

Lecz nie znacie go, a ja go znam.
I jeślibym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą.
Ale znam go i zachowuję jego słowa.

Ewangelia Jana 8:56

Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień.
I ujrzał, i radował się.

Ewangelia Jana 8:57

 Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

Ewangelia Jana 8:58

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Ewangelia Jana 8:59

Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać.
Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj