Psalm 113:1

Alleluja.
Chwalcie, słudzy PANA, chwalcie imię PANA.

Psalm 113:2

 Niech imię PANA będzie błogosławione, odtąd aż na wieki. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Psalm 41:13; Psalm 106:48; 1 Kronik 16:36; 1 Kronik 29:10-13; Daniela 2:20; Efezjan 3:21; Objawienia 5:13
Psalm 113:1-2

Psalm 113:1-2

Psalm 113:3

Od wschodu słońca aż do jego zachodu, niech imię PANA będzie pochwalone.

Psalm 113:4

PAN jest wywyższony ponad wszystkie narody, jego chwała ponad niebiosa.

Psalm 113:5

Któż jak PAN, nasz Bóg, który mieszka na wysokości;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 113:6

Który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi?

Psalm 113:7

Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego;

Psalm 113:8

Aby go posadzić z książętami, z książętami swego ludu;

Psalm 113:9

On sprawia, że niepłodna staje się matką domu, cieszącą się dziećmi.
Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj