Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Pokonanie Oga, króla Baszanu

Księga Powtórzonego Prawa 3:1

Potem zawróciliśmy i poszliśmy drogą w kierunku Baszanu.
I wyszedł nam naprzeciw Og, król Baszanu – on i cały jego lud – by stoczyć z nami bitwę w Edrei.

Księga Powtórzonego Prawa 3:2

Wtedy PAN powiedział do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoje ręce wraz z całym jego ludem i ziemią; uczynisz mu, jak uczyniłeś Sichonowi, królowi Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
„Nie bój się….” Powtórzonego Prawa 3:11; Powtórzonego Prawa 20:3; Liczb 14:9; 2 Kronik 20:17; Izajasza 41:10; Izajasza 43:5; Dzieje 18:9; Dzieje 27:24; Objawienia 2:10
„jak uczyniłeś…” Powtórzonego Prawa 2:24-37; Liczb 21:23-25

Księga Powtórzonego Prawa 3:3

PAN, nasz Bóg, wydał więc w nasze ręce również Oga, króla Baszanu, i cały jego lud.
Pobiliśmy go tak, że nikt po nim nie pozostał.

Księga Powtórzonego Prawa 3:4

Zdobyliśmy w tym czasie wszystkie jego miasta; nie było miasta, którego im nie zabraliśmy: sześćdziesiąt miast, całą krainę Argob, królestwo Oga w Baszanie.

Księga Powtórzonego Prawa 3:5

Wszystkie te miasta były obwarowane wysokimi murami, bramami i ryglami, a oprócz tego było bardzo wiele nieobwarowanych miasteczek.

Księga Powtórzonego Prawa 3:6

I spustoszyliśmy je, jak uczyniliśmy Sichonowi, królowi Cheszbonu, zniszczyliśmy we wszystkich miastach mężczyzn, kobiety i dzieci.

Księga Powtórzonego Prawa 3:7

Lecz całe bydło i łupy z miast zgarnęliśmy dla siebie.

Księga Powtórzonego Prawa 3:8

W tym czasie wzięliśmy również z ręki dwóch królów Amorytów ziemię, która leży po tej stronie Jordanu, od rzeki Arnon aż do góry Hermon;

Księga Powtórzonego Prawa 3:9

(Sydończycy nazywają Hermon Sirionem, a Amoryci – Sanirem).

Księga Powtórzonego Prawa 3:10

Wszystkie miasta na równinie i cały Gilead oraz cały Baszan aż do Salka i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie.

Księga Powtórzonego Prawa 3:11

Gdyż tylko sam Og, król Baszanu, pozostał z olbrzymów; a jego łoże, łoże żelazne, czy nie znajduje się w Rabbie synów Ammona? Długie na dziewięć łokci, a szerokie na cztery łokcie, według łokcia męskiego.

Rozdzielenie ziemi (Transjordania)

Księga Powtórzonego Prawa 3:12

A ziemię, którą wzięliśmy w posiadanie w tym czasie od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon, i połowę góry Gilead oraz jej miasta dałem Rubenitom i Gadytom.

Księga Powtórzonego Prawa 3:13

A resztę Gileadu i cały Baszan, królestwa Oga, dałem połowie pokolenia Manassesa: całą krainę Argob i cały Baszan nazwano ziemią olbrzymów.

Księga Powtórzonego Prawa 3:14

Jair, syn Manassesa, posiadł całą krainę Argob aż do granicy Geszurytów i Machaty i nazwał ją od swego imienia Baszan-Chawot-Jair; nazywa się tak aż do dziś.

Księga Powtórzonego Prawa 3:15

Makirowi zaś dałem Gilead.

Księga Powtórzonego Prawa 3:16

A Rubenitom i Gadytom dałem krainę od Gileadu aż do rzeki Arnon, ze środkiem rzeki jako granicą, aż do rzeki Jabbok, która jest granicą synów Ammona;

Księga Powtórzonego Prawa 3:17

Do tego równinę i Jordan z granicą od Kinneret aż do Morza Równinnego, czyli Morza Słonego, pod górą Pizga na wschodzie.

Pouczenia dla plemion

Księga Powtórzonego Prawa 3:18

W tym czasie rozkazałem wam: PAN, wasz Bóg, dał wam tę ziemię w posiadanie.
Pójdziecie uzbrojeni przed waszymi braćmi, synami Izraela, wszyscy wojownicy.

Księga Powtórzonego Prawa 3:19

Tylko wasze żony i dzieci oraz wasze bydło (gdyż wiem, że macie wiele stad) zostaną w waszych miastach, które wam dałem.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 3:20

Aż PAN da odpoczynek waszym braciom, jak również wam, i  oni posiądą ziemię, którą PAN, wasz Bóg, dał im za Jordanem.
Wtedy każdy wróci do swojej posiadłości, którą wam dałem.

Księga Powtórzonego Prawa 3:21

W tym czasie przykazałem też Jozuemu: Twoje oczy widziały wszystko, co PAN, wasz Bóg, uczynił tym dwom królom.
Tak samo uczyni PAN wszystkim królestwom, do których pójdziesz.

Księga Powtórzonego Prawa 3:22

Nie bójcie się ich, ponieważ sam PAN, wasz Bóg, walczy za was.

Mojżesz nie wejdzie do Ziemi

Księga Powtórzonego Prawa 3:23

I prosiłem PANA w tym czasie:

Księga Powtórzonego Prawa 3:24

Panie BOŻE, ty zacząłeś okazywać twemu słudze swoją wielkość i swoją potężną rękę; któryż bóg na niebie albo na ziemi potrafi czynić takie potężne dzieła jak ty?

Księga Powtórzonego Prawa 3:24

Księga Powtórzonego Prawa 3:24

Księga Powtórzonego Prawa 3:25

Pozwól mi, proszę, przejść i zobaczyć tę dobrą ziemię, która jest za Jordanem, tę dobrą górę i Liban.

Księga Powtórzonego Prawa 3:26

Lecz PAN rozgniewał się na mnie z waszego powodu i nie wysłuchał mnie.
I PAN powiedział do mnie: Dosyć, nie mów już do mnie w tej sprawie.

Księga Powtórzonego Prawa 3:27

 Wejdź na szczyt góry Pizga i podnieś oczy na zachód, na północ, na południe i na wschód, i przypatrz się temu własnymi oczami, gdyż nie przejdziesz tego Jordanu;

Księga Powtórzonego Prawa 3:28

Ale rozkaż Jozuemu, zachęć go i wzmocnij, gdyż on pójdzie przed tym ludem i on da mu w dziedzictwo ziemię, którą zobaczysz.

Księga Powtórzonego Prawa 3:29

Mieszkaliśmy więc w dolinie naprzeciw Bet-Peor.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj