Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 36:1

Wtedy przystąpili naczelnicy spośród ojców synów  Gileada , syna Makira, syna Manassesa, z domów Józefa, i mówili przed Mojżeszem i przed książętami, naczelnikami ojców synów Izraela:

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Gileada  Liczb 26:29-33; Liczb 27:1; Jozuego 17:2-3; 1 Kronik 7:14-16

Księga Liczb 36:2

PAN nakazał memu panu rozdzielić ziemię w dziedzictwo synom Izraela przez losowanie; mojemu panu rozkazano też przez PANA dać dziedzictwo naszego brata Selofchada jego córkom.

Księga Liczb 36:3

Jeśli więc któryś z synów innego pokolenia synów Izraela pojmie je za żony, to ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa naszych ojców i przyłączone do dziedzictwa pokolenia, do którego będą należeć; w ten sposób nasze dziedzictwo się zmniejszy.

Księga Liczb 36:4

A gdy nadejdzie rok jubileuszowy dla synów Izraela, wtedy ich dziedzictwo zostanie przyłączone do dziedzictwa pokolenia, do którego będą należeć; i tak ich dziedzictwo zostanie odjęte od dziedzictwa pokolenia naszych ojców.

Księga Liczb 36:5

Wtedy Mojżesz rozkazał synom Izraela zgodnie ze słowem PANA: Słusznie mówi pokolenie synów Józefa.

Księga Liczb 36:6

Oto co PAN rozkazał w sprawie córek Selofchada: Niech wychodzą za mąż, za kogo chcą, ale mogą wyjść tylko za kogoś z domu pokolenia swoich ojców;

Księga Liczb 36:7

Aby dziedzictwo synów Izraela nie było przenoszone z jednego pokolenia na drugie pokolenie.
Każdy bowiem z synów Izraela ma pozostać przy dziedzictwie pokolenia swoich ojców.

Księga Liczb 36:8

I każda córka, która posiada dziedzictwo w jakimś pokoleniu synów Izraela, wyjdzie za mąż za kogoś z domu pokolenia swego ojca, aby synowie Izraela dziedziczyli, każdy dziedzictwo swoich ojców.

Księga Liczb 36:9

Dziedzictwo bowiem nie będzie przenoszone z jednego pokolenia na drugie pokolenie, lecz każde z pokoleń synów Izraela ma pozostać przy swoim dziedzictwie.

Księga Liczb 36:10

Jak PAN rozkazał Mojżeszowi, tak uczyniły córki Selofchada.

Księga Liczb 36:11

Bo Machla, Tirsa, Chogla, Milka i Noa, córki Selofchada, wyszły za mąż za synów swoich stryjów.

Księga Liczb 36:12

Wyszły za mąż w rodzinach synów Manassesa, syna Józefa; w ten sposób ich dziedzictwo pozostało przy pokoleniu domu ich ojca.

Księga Liczb 36:13

To są przykazania i prawa, które PAN nakazał synom Izraela przez Mojżesza na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.

Księga Liczb 36:13

Księga Liczb 36:13

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj