Psalm 148:1

Alleluja.
Chwalcie PANA z niebios, chwalcie go na wysokościach.

Czytaj także:  Alleluja. Błogosławiony  człowiek, który boi się PANA i  ma upodobanie  w jego przykazaniach.

Psalm 148:2

Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy.

Psalm 148:3

Chwalcie go, słońce i księżycu; chwalcie go, wszystkie gwiazdy świecące.

Psalm 148:4

Chwalcie go, niebiosa nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami.

Psalm 148:4-5

Psalm 148:4-5

Psalm 148:5

Niech chwalą imię PANA,  on bowiem  rozkazał i zostały  stworzone .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „on bowiem…”  Psalm 33:6-9; Psalm 95:5; Rodzaju 1:1-2; Rodzaju 1:6; Jeremiasza 10:11-13; Amosa 9:6; Objawienia 4:11
Powiązane artykuły * występowanie słowa  „bara”  (stworzyć) w Biblii hebrajskiej

Psalm 148:6

I ustanowił je na wieki wieków; dał prawo, które nie przeminie.

Psalm 148:7

Chwalcie PANA z ziemi, smoki i wszystkie głębiny.

Psalm 148:8

Ogniu i gradzie, śniegu i paro, wietrze gwałtowny, wykonujący jego rozkaz;

Psalm 148:9

Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry;

Psalm 148:10

Zwierzęta i wszelkie bydło, istoty pełzające i ptactwo skrzydlate.

Psalm 148:11

Królowie ziemscy i wszystkie narody; władcy i wszyscy sędziowie ziemi;

Psalm 148:12

Młodzieńcy, a także dziewice, starzy i dzieci;

Psalm 148:13

Niech chwalą imię PANA, bo tylko jego imię jest wzniosłe, a jego chwała nad ziemią i niebem.

Psalm 148:14

I wywyższył róg swego ludu, chwałę wszystkich jego świętych, zwłaszcza synów Izraela, ludu mu bliskiego.
Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj