Księga Liczb 27:1

Wtedy przyszły córki Selofchada, syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manassesa, z rodu Manassesa, syna Józefa; a to są imiona jego córek: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.

Księga Liczb 27:2

 I stanęły przed Mojżeszem, przed kapłanem Eleazarem, przed naczelnikami i całym zgromadzeniem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia i powiedziały: 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 15:33-34; Wyjścia 18:13-14; Wyjścia 18:19-26; Powtórzonego Prawa 17:8-10

Księga Liczb 27:3

Nasz ojciec umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy zbuntowali się przeciw PANU w gromadzie Koracha.
Umarł za własny grzech, a nie miał synów.

Księga Liczb 27:4

Dlaczego imię naszego ojca miałoby zniknąć z jego rodziny przez to, że nie miał syna? Dajcie nam posiadłość pośród braci naszego ojca.

Księga Liczb 27:5

Mojżesz przedstawił więc ich sprawę PANU.

Księga Liczb 27:6

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 27:7

Córki Selofchada słusznie mówią: Daj im koniecznie dziedziczną posiadłość pośród braci ich ojca, a przenieś na nie dziedzictwo ich ojca.

Księga Liczb 27:8

I przemów do synów Izraela tak: Jeśli ktoś umrze, a nie miał syna, wtedy przeniesiecie jego dziedzictwo na jego córkę.

Księga Liczb 27:9

A jeśli nie miał córki, to dacie jego dziedzictwo jego braciom.

Księga Liczb 27:10

A jeśli nie miał braci, to dacie jego dziedzictwo braciom jego ojca.

Księga Liczb 27:11

A jeśli jego ojciec nie miał braci, to dacie jego dziedzictwo najbliższemu krewnemu z jego rodziny, aby je odziedziczył.
I będzie to dla synów Izraela ustawą prawną, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 27:12

Potem PAN powiedział do Mojżesza: Wstąp na tę górę Abarim i spójrz na ziemię, którą dałem synom Izraela.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 27:13

A gdy ją zobaczysz, zostaniesz i ty przyłączony do swego ludu, jak został przyłączony twój brat Aaron.

Księga Liczb 27:14

Dlatego że sprzeciwiliście się mojemu rozkazowi na pustyni Syn, podczas buntu zgromadzenia, i nie uświęciliście mnie na ich oczach u tych wód.
To są wody Meriba w Kadesz, na pustyni Syn.

Księga Liczb 27:15

 Wtedy Mojżesz powiedział do PANA:

Księga Liczb 27:16

Niech PAN, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi męża nad zgromadzeniem;

Księga Liczb 27:16-17

Księga Liczb 27:16-17

Księga Liczb 27:17

Który będzie wychodził przed nim i który będzie wchodził przed nim, który będzie je wyprowadzał i który będzie je przyprowadzał, aby zgromadzenie PANA nie było jak owce, które nie mają pasterza.

Księga Liczb 27:18

PAN powiedział do Mojżesza: Weź do siebie Jozuego, syna Nuna, męża, w którym jest mój Duch, i połóż na nim swoją rękę;

Księga Liczb 27:19

I postaw go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem, i na ich oczach daj mu polecenie;

Księga Liczb 27:20

I przenieś na niego część swojej godności, aby go słuchało całe zgromadzenie synów Izraela.

Księga Liczb 27:21

Będzie on stawał przed kapłanem Eleazarem, aby ten za niego radził się przed PANEM za pośrednictwem sądu Urim.
Na jego rozkaz będą wychodzić i na jego rozkaz będą wchodzić – on, a z nim wszyscy synowie Izraela, całe zgromadzenie.

Księga Liczb 27:22

I Mojżesz uczynił tak, jak PAN mu rozkazał.
Wziął Jozuego i postawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem.

Księga Liczb 27:23

Następnie położył na niego swoje ręce i dał mu polecenie, tak jak PAN nakazał przez Mojżesza.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj