Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 1: tekst

Obietnica Ducha Świętego

Dzieje Apostolskie 1:1

Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać;

Przekład interlinearny

Dzieje 1:1: przekład interlinearny

Τὸν  μὲν  πρῶτον  λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων
ton men prōton logon epoiēsamēn peri pantōn
zaś pierwsze słowo stworzyłem o wszystkim
G3588 G3303 G4413 G3056 G4160 G4012 G3956
Θεόφιλε ὧν ἤρξατο  Ἰησοῦς ποιεῖν
ō Theophile hōn ērxato ho Iēsous poiein
o Teofilu co zaczął Jezus czynić
G5599 G2321 G3739 G756 G3588 G2424 G4160
τε καὶ  διδάσκειν,
te kai didaskein
jak i nauczać
G5037 G2532 G1321

Dzieje Apostolskie 1:2

Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał.

Dzieje Apostolskie 1:3

Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach, przez czterdzieści dni ukazując się im i mówiąc o królestwie Bożym.

Dzieje Apostolskie 1:4

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie.

Dzieje Apostolskie 1:5

Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

Dzieje Apostolskie 1:6

Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi?

Wniebowstąpienie

Dzieje Apostolskie 1:7

Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą.

Dzieje Apostolskie 1:8

Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 1:9

Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu.

Dzieje Apostolskie 1:10

A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach;

Dzieje Apostolskie 1:11

I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba.

Zastąpienie Judasza

Dzieje Apostolskie 1:12

Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej.

Dzieje Apostolskie 1:13

A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba.

Dzieje Apostolskie 1:14

Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.

Dzieje Apostolskie 1:15

W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów (a było zgromadzonych około stu dwudziestu osób) i powiedział:

Dzieje Apostolskie 1:16

Mężowie bracia, musiało się wypełnić słowo Pisma, w którym Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa.

Dzieje Apostolskie 1:17

Zaliczał się on bowiem do nas i miał udział w tym posługiwaniu.

Dzieje Apostolskie 1:18

On nabył pole za zapłatę za nieprawość i spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności.

Dzieje Apostolskie 1:19

Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano to pole w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.

Dzieje Apostolskie 1:20

Jest bowiem napisane w Księdze Psalmów: Niech jego dom będzie pusty, niech nikt w nim nie mieszka; oraz: Jego biskupstwo niech przejmie inny.

Dzieje Apostolskie 1:21

Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas;

Dzieje Apostolskie 1:22

Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem jego zmartwychwstania.

Dzieje Apostolskie 1:23

I wybrali dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja.

Dzieje Apostolskie 1:24

I tak się modlili: Ty, Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś;

Dzieje Apostolskie 1:25

Aby zajął miejsce w tym posługiwaniu i apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby odejść na swoje miejsce.

Dzieje Apostolskie 1:26

I dali im losy, a los padł na Macieja. I został przyłączony do jedenastu apostołów.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj