Księga Przysłów 31: tekst

Księga Przysłów 31:1

Słowa króla Lemuela,  proroctwo , którego nauczyła go  jego matka.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „proroctwo…”  Przysłów 30:1
 „jego…”  Przysłów 1:8; Przysłów 6:20; 2 Tymoteusza 1:5; 2 Tymoteusza 3:15

Księga Przysłów 31:2

Cóż, synu mój? Cóż, synu mojego łona? I cóż, synu moich ślubów?

Księga Przysłów 31:3

Nie oddawaj kobietom swej siły ani twoich dróg temu, co prowadzi do zguby królów.

Księga Przysłów 31:4

Nie królom, o Lemuelu, nie królom wypada pić wina i nie książętom bawić się mocnym napojem;

Księga Przysłów 31:5

By pijąc, nie zapomnieli praw i nie wypaczyli sprawy wszystkich ludzi uciśnionych.

Księga Przysłów 31:6

Dajcie mocny napój ginącym, a wino strapionym na duchu.

Księga Przysłów 31:7

Niech się napiją i zapomną o swoim ubóstwie, i niech nie pamiętają więcej swego utrapienia.

Księga Przysłów 31:8

Otwórz swe usta dla niemych w sprawie wszystkich osądzonych na śmierć.

Księga Przysłów 31:8-9

Księga Przysłów 31:8-9

Księga Przysłów 31:9

Otwórz swe usta, sądź sprawiedliwie i broń sprawy ubogiego i nędzarza.

Księga Przysłów 31:10

Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły.

Księga Przysłów 31:11

Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie.

Księga Przysłów 31:12

Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło, po wszystkie dni swego życia.

Księga Przysłów 31:13

Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami.

Księga Przysłów 31:14

Podobna jest do okrętów handlowych; przywozi żywność z daleka.

Księga Przysłów 31:15

Wstaje, gdy jeszcze jest noc, i daje pokarm swoim domownikom i odpowiednią porcję swym służącym.

Księga Przysłów 31:16

Myśli o polu i kupuje je; z zarobku swych rąk sadzi winnice.

Księga Przysłów 31:17

Przepasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona.

Księga Przysłów 31:18

Dostrzega, że jej dorobek jest dobry, a jej pochodnia w nocy nie gaśnie.

Księga Przysłów 31:19

Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono.

Księga Przysłów 31:20

Otwiera dłoń przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza.

Księga Przysłów 31:21

Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w szkarłat.

Księga Przysłów 31:22

Robi sobie kobierce; jej ubiór jest z jedwabiu i purpury.

Księga Przysłów 31:23

Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi.

Księga Przysłów 31:24

Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi.

Księga Przysłów 31:25

 Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości.

Księga Przysłów 31:26

Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia.

Księga Przysłów 31:27

Dogląda spraw swego domu i nie je chleba próżniactwa.

Księga Przysłów 31:28

Jej dzieci powstają i błogosławią jej, mąż także ją chwali:

Księga Przysłów 31:29

Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie.

Księga Przysłów 31:30

Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi PANA, jest godna pochwały.

Księga Przysłów 31:31

Dajcie jej z owocu jej rąk i niech jej czyny chwalą ją w bramach.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały