Księga Liczb 12:1

Wtedy  Miriam  i Aaron mówili źle przeciwko Mojżeszowi z powodu  etiopskiej kobiety , którą  pojął .
Pojął bowiem za żonę Etiopkę;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Miriam  Mateusza 10:36; Mateusza 12:48; Jana 7:5; Jana 15:20; Galacjan 4:16
 etiopskiej kobiety  inaczej: Kuszytka; Wyjścia 2:16; Wyjścia 2:21
 „pojął”  także: hebr. wziął; Rodzaju 24:3; Rodzaju 24:37; Rodzaju 26:34-35; Rodzaju 27:46; Rodzaju 28:6-9; Rodzaju 34:14-15; Rodzaju 41:45; Wyjścia 34:16; Kapłańska 21:14

Księga Liczb 12:2

I mówili: Czy PAN przemawiał tylko przez Mojżesza? Czy nie przemawiał też przez nas? A PAN to usłyszał.

Księga Liczb 12:3

A Mojżesz był człowiekiem bardzo pokornym, najbardziej ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi.

Księga Liczb 12:4

I nagle PAN powiedział do Mojżesza, Aarona i Miriam: Wyjdźcie we troje do Namiotu Zgromadzenia.
I wyszli we troje.

Księga Liczb 12:5

Wtedy PAN zstąpił w słupie obłoku, stanął u wejścia do namiotu i wezwał Aarona i Miriam; a oni przyszli oboje.

Księga Liczb 12:6

I powiedział do nich: Słuchajcie teraz moich słów: Jeśli będzie wśród was prorok, ja, PAN, objawię mu się w widzeniu, będę mówił do niego we śnie.

Księga Liczb 12:7

Lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w całym moim domu.

Księga Liczb 12:8

Z ust do ust mówię do niego, jawnie, a nie w zagadkach; on ogląda postać PANA.
Dlaczego nie baliście się mówić źle przeciwko memu słudze Mojżeszowi?

Psalm 134:2:  Wznieście  wasze ręce  ku świątyni  i błogosławcie PANA

Księga Liczb 12:9

I zapłonął gniew PANA przeciwko nim, i odszedł.

Księga Liczb 12:10

Obłok także odstąpił znad namiotu i oto Miriam stała się trędowata, biała jak śnieg.
Gdy Aaron spojrzał na Miriam, oto była trędowata.

Księga Liczb 12:11

Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza: Ach, mój panie! Proszę, nie poczytaj nam tego grzechu, że głupio postąpiliśmy i zgrzeszyliśmy.

Księga Liczb 12:12

Niech ona nie będzie jak martwy płód, którego ciało jest już na wpół rozłożone, gdy wychodzi z łona swojej matki.

Księga Liczb 12:13

Wtedy Mojżesz zawołał do PANA: Boże, proszę, uzdrów ją teraz.

Księga Liczb 12:14

I PAN odpowiedział Mojżeszowi: Gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, czyż nie musiałaby się wstydzić przez siedem dni? Niech przez siedem dni będzie wyłączona z obozu, a potem zostanie przyjęta.

Księga Liczb 12:15

I Miriam została wyłączona z obozu na siedem dni.
Lud jednak nie wyruszył, póki Miriam nie została przyjęta.

Księga Liczb 12:16

Potem lud wyruszył z Chaserot i rozbił obóz na pustyni Paran.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj