Księga Przysłów 5: tekst

Księga Przysłów 5:1

Synu mój,  zważaj na  moją mądrość i  nakłoń  twego ucha ku mojemu rozumowi;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „zważaj na…”  Przysłów 2:1; Przysłów 4:1; Przysłów 4:20; Mateusza 3:9; Marka 4:23; Objawienia 2:7; Objawienia 2:11; Objawienia 2:17; Objawienia 2:29; Objawienia 3:6; Objawienia 3:13; Objawienia 3:22
 nakłoń…  Przysłów 22:17; Jakuba 1:19

Księga Przysłów 5:2

Abyś zachował rozwagę i aby twoje wargi strzegły wiedzy.

Księga Przysłów 5:3

Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa;

Księga Przysłów 5:4

Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny.

Księga Przysłów 5:5

Jej nogi zstępują do śmierci, jej kroki prowadzą do piekła.

Księga Przysłów 5:6

Abyś nie rozważał ścieżki życia, jej drogi są tak niestałe, że nie poznasz ich.

Księga Przysłów 5:7

Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie i nie odstępujcie od słów moich ust.

Księga Przysłów 5:8

Oddal od niej swą drogę i nie zbliżaj się do drzwi jej domu;

Księga Przysłów 5:9

Abyś nie oddał obcym twojej sławy, a twoich lat okrutnikowi;

Księga Przysłów 5:10

 Aby obcy nie nasycili się twoim dobytkiem, a twój dorobek nie został w cudzym domu;

Księga Przysłów 5:11

I abyś nie jęczał u kresu swych dni, gdy twoja skóra i ciało będą zniszczone;

Księga Przysłów 5:12

I nie musiał powiedzieć: O, jakże nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem!

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 5:13

Nie słuchałem głosu moich wychowawców i nie nakłaniałem ucha ku tym, którzy mnie nauczali!

Księga Przysłów 5:14

O mało co nie wpadłem we wszelkie nieszczęście wśród zebrania i zgromadzenia.

Księga Przysłów 5:15

Pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła!

Księga Przysłów 5:16

Niech rozproszą się twoje źródła, a po ulicach strumienie wód.

Księga Przysłów 5:17

Niech należą tylko do ciebie, a nie do obcych wraz z tobą.

Księga Przysłów 5:18

Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną twojej młodości.

Księga Przysłów 5:19

Niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna; niech jej piersi zawsze cię nasycają, nieustannie zachwycaj się jej miłością.

Księga Przysłów 5:20

Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej?

Księga Przysłów 5:21

Gdyż drogi człowieka są przed oczami PANA i waży on wszystkie jego ścieżki.

Księga Przysłów 5:22

Niegodziwego schwytają jego własne nieprawości i uwikła się w powrozy swego grzechu.

Księga Przysłów 5:22

Księga Przysłów 5:22

Księga Przysłów 5:23

Umrze z braku karności i będzie błądził z powodu swojej wielkiej głupoty.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały